RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

Vi Vävare i Skåne

Riksföreningen för Handvävning är en ideell förening som riktar sig till alla som är intresserade av vävning. Vi vill verka för att handvävningstraditionen bevaras och utvecklas.

Riksföreningen består av 16 regioner och genom dem når vi ut över hela landet. Man blir medlem i en regional förening och därmed också i riksföreningen. I Solvögat, föreningens medlemstidning som kommer med 4 nummer om året, informerar vi om verksamheten i regioner och på riksplan.

Riksföreningen för Handvävning skapar kontakter mellan vävare i hela landet. Vi vänder oss både till fritidsvävare och professionella av alla åldrar. På de här sidorna presenterar vi föreningen och vår verksamhet.

English version


Riksårsmöte 21-23 april 2017 i Luleå

Kallelse
Program

Anmälningar 1-15 februari här på hemsidan.


Vi deltar på VÄV 2017 i Växjö 21-23 september
med monter och utställning
LÄS HÄR

Vi Vävare i Skåne
 
Vi Vävare i Skåne
 
Vi Vävare i Skåne
 
Januari månads bilder kommer från Vi Vävare i Skåne.
Jubileumsutställningen på Höganäs museum