Värmland-Dalsland_110048_001 1400x420

Välkommen till Värmland-Dalsvävarna

Vi är vävare i Värmland och norra Dalsland. Vår målsättning är att bevara handens kunnande, ögats lust samt tillvarata och utveckla alla tiders vävares erfarenheter.

Program 2018

Medlemsmöte

Höstträff i Augusti
Vi planerar en höstträff i augusti, mer om detta längre fram.

Tema Mångfald

Medlemsmöte

ang Riksvävarnas Tema Mångfald
För att planera och inspirera och komma igång kommer vi att ses på ett medlemsmöte, troligen i slutet av augusti mer info i kommande utskick.  

Riksvävarnas Tema Mångfald pågår under 2017-2018 och avslutas med en gemensam utställnig i samband med Riksårsmötet i Borlänge 2018. Vi beslöt på årsmötet att “Tuskaft och dess härledingar” kommer att vara vår teknik. Fritt val av material, färg och format. Vill du bidra till utställningen i Borlänge lämnar du in ditt/dina alster till årsmötet 2018, då vi gemensamt bestämmer vilket/vilka bidrag som ska representera vår region. Läs mer om temat här

Styrelsen

Ordförande, Birgitta Johansson
Vice ordförande, Maria Nyqvist
Kassör, Mona Andersson
Sekreterare, Ulla Dersjö
Ledamot, Ann-Christin Gustafsson
Ledamot, Elisabeth Ernholm
Ledamot, Lilian Jonsson
Hemsida, Berith Gerden

Medlemssida

På vår medlemssida finner du information endast för medlemmar.

Logga in till regionens medlemssida
Lösenord finner du i Solvögat

Medlemsavgift 2018

Medlemsavgiften för 2018 är 275:- och betalas in på bankgiro 5267-9941.
Vi hoppas, att du även i fortsättningen vill vara med oss.

Reportage

Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 hölls i Kil den 18 mars då vi förutom årsmötets förhandlingarna fick besök av Tina och BengtArne Ignell, vävmagasinet. De visade vävar ur sin bok “Nya Vävar”. Vi fick känna på vävarna, inspireras och ställa frågor om garnkvalitet, tekniker och mycket annat. Vi fick även ett ltet smakprov från deras nästkommande bok. Årsmötet beslöt att tillstyrka föreslaget namnbyte till “Riksvävarna”. Den föreslagna verksamhetsplanen för 2017 godkändes.