Påskpynt – Nya möjligheter
17 mars, 2018
Årsmötet i Svartlå
18 mars, 2018

Årsmöte 2018

Logotype-100x100

Årsmötet 2018 hölls i Kil den 17 mars.

Birgitta Bygghammar ledde årsmötet med säker hand.
Årsmötet beslöt bl a att bifalla Britt-Marie Berggren´s motion om att regionens årsmötesprotokoll skall läggas ut på föreningens hemsida. Motioner till riksårsmötet, se årsmötesprotokollet.
I samband med att verksamhetsplanen presenterades redogjordes också för hur det kommande rese-samarbetet med Värmlandsbygdens Vävförening ser ut. I samband med det presenterades de två resor som kommer att genomföras under året, Värmlandsbygdens Vävförening står som arrangör.
Under 2019 och 2020 kommer Värmland-Dalsvävarna att arrangera de längre resorna, som planeras till Vävdagarna i 7-häradsbygden och 2020 till Vävmässa i Halmstad.
Wailet Josefsson avtackades för sitt mångåriga arbete i styrelsen och Elisabeth Ernholm hälsades välkommen som styrelseledamot. Årsmötet avslutades med att Gitta Brescht visade sina vackra alster, sjalar och smycken. Gitta visade också sina välfyllda pärmar med vävprover samtidigt som hon berättade om sin utbildning i Tyskland till yrkesvävare.