Våra regioner

Våra regioner är tillsammans rikstäckande. I regionen bedrivs verksamheten med föreningsmöten, kurser, föreläsningar mm. Verksamheten i de olika regionerna varierar, allt efter medlemmarnas intressen och insatser. Här finns utrymme för nya medlemmar att påverka och medverka.

Genom att vara medlem stöder man föreningens arbete med att visa på handvävningens värde. Även den som inte själv väver är viktig. Tidigare erfarenhet av vävning och/eller intresse för det textila arvet och nutida utveckling är skäl nog att bli medlem i föreningen.

På regionsidorna finns informationen om vad som händer landet runt. Varje region ansvarar för sitt eget material.

Regionerna Vi KronobergsVävare och Örebrovävarna har upphört.