Flamskvävnad Siv Liljeqvist

Välkommen till Vi Vävare i Skåne

Senaste nytt

Här presenteras de senaste reportagen. Du finner fler längre ner på denna sida.

Siv Liljeqvist, C-uppsats i etnologi om dopdräkten

08_Viv_Sivs-Åsa_dopkl_300x300
8 sept 2018
Siv Liljeqvist, Vi Vävare i Skåne, har skrivit sin C-uppsats i etnologi om dopdräkten …

Läs mer

Resan till Vävfestivalen i Jyderyp, Danmark

9 juni 2018
Vävfestivalen juni 2018 i Jyderup, Danmark

Läs mer

Program 2020

 

Vad vi sysslat med i Vi Vävare i Skåne 2020

Våren startade med ett studiebesök på Hemslöjden i Landskrona då vår nya hemslöjdskonsulent
Anna-Lisa Persson visade delar av Stiftelsens samlingar. Främst Munkabältesvävnader men eftersom
vi var i Skåne så blev det en hel del Rölakan också. Vi hade tagit med oss egna alster för att kunna
göra jämförelser. Lite intressant.

Vi hann ha vårt årsmöte före den stora oron för smittspridning. Vi höll till i församlingshemmet i
Vittsjö. Claes Ruderstam berättade om kändisarna från trakten, Märta Måås-Fjetterström, Lilly
Zickerman, Zickermännen och vävskolan. Det fanns också en möjlighet att se var Märta och Lilly
bodde och ta del av den omgivande naturen som inspirerat Märta till en rad kompositioner.
Regionens stipendiat berättade om sina studier på Östra Grevie Folkhögskola och visade fina prover
på vävnader.
Årsmöteshandlingarna genomfördes, lättlunch avåts och sedan var det lotteri. Som vanligt var det i
stort sett varje deltagare som kunde vandra hem med en vinst, skänkt av en annan deltagare!
Vi utsåg via val tre representanter till temat, Dynor och skärvor i skön förening.

Sedan fick resten avbokas!
Under hösten har vi besökt Kulturmagasinet i Helsingborg för att studera ”preventiv konservering”.
Alltså hur kan vi på bästa sätt sköta våra äldre och nyare textilier. Konservator Jenni Lindblom
berättade för oss. (framflyttat från våren)

Vi har haft en 2-dagas kurs med Gunvor Johansson i Treflätade spetsar. Ett vackert sätt att ta till
vara effsingarna på dukar och löpare. Lite knepigare än fyrflätning som vi har i knypplingen.
(framflyttat från våren)

Innan det blev en ökad risk för smitta och hårdare restriktioner i Skåne hann vi med ett föredrag med
Gunnel Andersson, Väva tyg till kläder. Vi hade en sal för 140 personer och närvarande 20 personer
så vi kunde sitta glest! Det kanske blev lite tätare då vi tittade och kände på alla prover (med mycket
spritande!) men vi hoppas och tror att ingen har blivit smittad. Ett så inspirerande möte! Ewa
Gustafsson har skrivit om det till nr 4 av Solvögat. Flera ickemedlemmar deltog och vi hade även
vävare från Bornholm på besök. Att vi inte var fler var avhängigt smittorisken, önskan att delta var
större egentligen.

Nu skulle vi ha två träffar med Mattavslutningar enligt Märta Måås-Fjätterstöms flickor i Vittsjö men
vi ställer in dem även om vi har delat upp och sagt max 6 deltagare/träff. (framflyttat från våren och
flyttad igen) Det är så tråkigt men det är värre om smitta sprids! Så har vi något till våren?!

Våra styrelsemöten efter mars månad har vi haft via ZOOM samt något i stor lokal med glest mellan
ledamöterna. Fungerar!

För Vi Vävare i Skåne/Yvonne

Mattavslutning i Viken, repris med Siv Liljeqvist

Tid: Inställd pga Corona. Planeras till våren.
Plats: Östra magasinet som är hopbyggt med Möllan i Viken
Kostnad: 200:-

Vill du prova den mattavslutning som Märta Måås-Fjetterströms vävflickor i Vittsjö flätade på 1910-talet? Vi har inte hittat metoden beskriven någonstans. Du får ta med dig eget material för att testa. Det krävs ca 25 cm långa lösa varptrådar. Man kan behöva extra varp. Om du inte har någon matta som skall avslutas kan man faktiskt väva en provbit i en vävram eller barnvävstol. Knyt för mattan så att knutarna kommer med en centimeters mellanrum. Ta med en tyngd. Ta med Solvögat nr 4/2016 om du har den.

Ledare: Siv Liljeqvist
Ta med matsäck. Det finns kök i anslutning till lokalen.
Anmälan till Siv Liljeqvist, tfn 042-23 69 22, eller siv.liljeqvist@telia.com

Den planerade resan till Bornholm är uppskjuten till 2021.

Planerna ligger kvar och vi hoppas verkligen att tiderna är bättre och den går att genomför då.

Styrelsen

Ordförande, Yvonne Bengtsson
Vice ordförande, Ewa Gustavsson
Kassör, Birgitta Olsson
Sekreterare, Kristina Åkerberg
Ledamot , Bettina Posselt
Ledamot, Siv Liljeqvist
Ledamot , Kalli Klement
Ledamot, Ingela Guiomar
Ledamot Gina Ivarsson 
Hemsida, Ingela Guiomar

Regionens medlemssida

På vår medlemssida finner du information endast för medlemmar.

Logga in till regionens medlemssida
Lösenord finner du i Solvögat

Bli medlem

Är du intresserad av vävning? Då är du välkommen att bli medlem i region ”Vi vävare i Skåne”.
Kontakta oss per mail: Yvonne Bengtsson

Anmälan till våra aktiviteter

Siv Liljeqvist, 042-23 69 22. Inbetalning senast 14 dagar i förväg till pg 32 75 31-0 eller
Swish nr 123-500 26 05.
Icke medlemmar får delta i mån av plats för en extrakostnad av 100:- som dras bort vid tecknade av medlemskap.
Tänk på att informera, om du inte tål något livsmedel.

Vid vårt årsmöte utdelas varje år utmärkelsen ”Årets vävare” till en medlem. Läs mer om vävare som ehållit utmärkelsen här

Våra reportage

Siv Liljeqvist, C-uppsats i etnologi om dopdräkten

08_Viv_Sivs-Åsa_dopkl_300x300
8 sept 2018
Siv Liljeqvist, Vi Vävare i Skåne, har skrivit sin C-uppsats i etnologi om dopdräkten …

Läs mer

Resan till Vävfestivalen i Jyderyp, Danmark

9 juni 2018
Vävfestivalen juni 2018 i Jyderup, Danmark

Läs mer

Symässan i Malmö 2018

I år deltog Vi Vävare i Skåne på Symässan i Malmö den 23-25 mars.

Läs mer

Från årsmötet 2018

Vi Vävare i Skåne har haft årsmöte på Österlens museum i Simrishamn. 40 medlemmar deltog.

Läs mer

Kurs i färglära den 13 maj 2017

Ett tiotal medlemmar deltog i en ny färgkurs med Elisabeth Theba.

Läs mer

Från årsmötet 2017

Kan man måla med garn? föredrag Av Maria Ahlberg.

Läs mer

Symässan i Malmö 2017

I år deltog Vi Vävare i Skåne på Symässan i Malmö den 24-26 mars.

Läs mer

Bilder från utställning på Höganäs museum 2016

Vi vävare i Skåne firar med en utställning på Höganäs museum.

Läs mer