Bindningslära i Stensele
10 november, 2020
Trivsamt samtal om vävning via datorn
31 januari, 2021

Vad vi sysslat med inom Vi Vävare i Skåne 2020

2020-11
Våren startade med ett studiebesök på Hemslöjden i Landskrona …..

….. då vår nya hemslöjdskonsulent Anna-Lisa Persson visade delar av Stiftelsens samlingar. Främst Munkabältesvävnader men eftersom vi var i Skåne så blev det en hel del Rölakan också. Vi hade tagit med oss egna alster för att kunna göra jämförelser. Lite intressant.
Bildtext: Hemslöjden Landskrona,  Foto: Siv Liljeqvist

Vi hann ha vårt årsmöte före den stora oron för smittspridning. Vi höll till i församlingshemmet i Vittsjö. Claes Ruderstam berättade om kändisarna från trakten, Märta Måås-Fjetterström, Lilly Zickerman, Zickermännen och vävskolan. Det fanns också en möjlighet att se var Märta och Lilly bodde och ta del av den omgivande naturen som inspirerat Märta till en rad kompositioner.

Claes Ruderstam, Foto: Siv Liljeqvist

Claes Ruderstam, Foto: Siv Liljeqvist

Årsmöte i Vittsjö

Årsmöte i Vittsjö. Foto: Siv Liljeqvist

TEMA, vinnande dyna Elsa Persson

Elsa Perssons dyna fick flest röster på årsmötet på
temat, Dynor och skärvor i skön förening.
Foto: Yvonne Bengtsson

Från föredraget i Hässleholms kulturhus av Gunnel Andersson.
Foto: Yvonne Bengtsson

Regionens stipendiat berättade om sina studier på Östra Grevie Folkhögskola och visade fina prover på vävnader.
Årsmöteshandlingarna genomfördes, lättlunch avåts och sedan var det lotteri. Som vanligt var det i stort sett varje deltagare som kunde vandra hem med en vinst, skänkt av en annan deltagare!
Vi utsåg via val tre representanter till temat, Dynor och skärvor i skön förening.

Sedan fick resten avbokas!
Under hösten har vi besökt Kulturmagasinet i Helsingborg för att studera ”preventiv konservering”. Alltså hur kan vi på bästa sätt sköta våra äldre och nyare textilier. Konservator Jenni Lindblom berättade för oss. (framflyttat från våren)

Vi har haft en 2-dagas kurs med Gunvor Johansson i Treflätade spetsar. Ett vackert sätt att ta till vara effsingarna på dukar och löpare. Lite knepigare än fyrflätning som vi har i knypplingen. (framflyttat från våren)

Innan det blev en ökad risk för smitta och hårdare restriktioner i Skåne hann vi med ett föredrag med Gunnel Andersson, Väva tyg till kläder. Vi hade en sal för 140 personer och närvarande 20 personer så vi kunde sitta glest! Det kanske blev lite tätare då vi tittade och kände på alla prover (med mycket spritande!) men vi hoppas och tror att ingen har blivit smittad. Ett så inspirerande möte! Ewa Gustafsson har skrivit om det till nr 4 av Solvögat. Flera ickemedlemmar deltog och vi hade även vävare från Bornholm på besök. Att vi inte var fler var avhängigt smittorisken, önskan att delta var större egentligen.

Nu skulle vi ha två träffar med Mattavslutningar enligt Märta Måås-Fjätterstöms flickor i Vittsjö men vi ställer in dem även om vi har delat upp och sagt max 6 deltagare/träff. (framflyttat från våren och flyttad igen) Det är så tråkigt men det är värre om smitta sprids! Så har vi något till våren?!

Våra styrelsemöten efter mars månad har vi haft via ZOOM samt något i stor lokal med glest mellan ledamöterna. Fungerar!

För Vi Vävare i Skåne/Yvonne