Riksvävarna

Riksvävarna är en förening som har till uppgift att verka för att handvävningstraditionen bevaras och utvecklas. Vi deltar bl.a.  i textilmässor, arrangerar textilresor och utställningar.  Genom vår egen tidning Solvögat vill  vi både inspirera och erbjuda ny kunskap och idéer i och om vävning. Det är också en länk mellan regionföreningarna.  Vill du veta mer kontakta någon i vår styrelse nedan.

Styrelsen för Riksvävarna

Ordförande, Eva Hannerz
Vice ordförande, Charlotte Hellsten Husman
Kassör, Linnéa Hagman
Sekreterare, Yvonne Bengtsson
Ledamot, Helena Puelli
Ledamot, Lina Sundberg
Ledamot, Nina Floderus
Ledamot, Britt-Marie Berggren
Hemsida, medlemsförändringar Marianne Larsson

Riksårsmöte och Vävmässor

Riksårsmöten arrangeras av:

Värmland-Dalsvävarna år 2021
Väv i Väst 2022

Vi deltar varje år på Vävdagarna i Glimåkra och i de stora vävmässorna som hålls vart tredje år.

www.vavmuseum.se

Information om mässorna finns på Svenska vävrådets hemsida