Riksvävarna

Riksvävarna är en förening som har till uppgift att verka för att handvävningstraditionen bevaras och utvecklas. Vi deltar bl.a.  i textilmässor, arrangerar textilresor och utställningar.  Genom vår egen tidning Solvögat vill  vi både inspirera och erbjuda ny kunskap och idéer i och om vävning. Det är också en länk mellan regionföreningarna.  Vill du veta mer kontakta någon i vår styrelse nedan.

Styrelsen för Riksvävarna

Ordförande, Eva Hannerz
Vice ordförande, Charlotte Hellsten Husman
Kassör, Margareta Elldegren
Sekreterare, Helena Puelli
Ledamot, Britt-Marie Berggren
Ledamot, vakant
Ledamot, vakant
Redaktör för Solvögat, Tyra Edlund
Hemsida, Rose-Marie Lundberg Edström

Valberedningen

Inför årsmötet 2024
Margareta Fernholm, mfernholm@gmail.com sammankallande
Kristina Wålsten, kristina.walsten@gmail.com
Annika Johansson kaj.sixten33@gmail.com

Riksårsmöte och Vävmässor

Riksårsmöten arrangeras av:

Gotlands vävare 2024
Nästföljande år, se dokument Ordningen för regionernas riksårsmöten på Medlemssidan

Vi deltar varje år på större vävmässor och arrangerar för medlemmar olika aktiviteter.

Information om mässorna finns på Svenska vävrådets hemsida