Riksvävarna

Riksvävarna är en förening som har till uppgift att verka för att handvävningstraditionen bevaras och utvecklas. Vi deltar bl.a.  i textilmässor, arrangerar textilresor och utställningar.  Genom vår egen tidning Solvögat vill  vi både inspirera och erbjuda ny kunskap och idéer i och om vävning. Det är också en länk mellan regionföreningarna.  Vill du veta mer kontakta någon i vår styrelse nedan.

Styrelsen för Riksvävarna

Ordförande, Eva Hannerz
Vice ordförande, Charlotte Hellsten Husman
Kassör, Margareta Elldegren
Sekreterare, Helena Puelli
Ledamot, Lina Sundberg
Ledamot, Birgitta Jönsson
Ledamot, Britt-Marie Berggren
Ledamot, Carl-Johan Lejrin
Hemsida, medlemsförändringar Marianne Larsson

Riksårsmöte och Vävmässor

Riksårsmöten arrangeras av:

Väv i Väst 2022
Handvävare i Jönköpings län 2023

Vi deltar varje år på Vävdagarna i Glimåkra och i de stora vävmässorna som hålls vart tredje år.

www.vavmuseum.se

Information om mässorna finns på Svenska vävrådets hemsida