Riksvävarna

Riksvävarna är en förening som har till uppgift att verka för att handvävningstraditionen bevaras och utvecklas. Vi deltar bl.a.  i textilmässor, arrangerar textilresor och utställningar.  Genom vår egen tidning Solvögat vill  vi både inspirera och erbjuda ny kunskap och idéer i och om vävning. Det är också en länk mellan regionföreningarna.  Vill du veta mer kontakta någon i vår styrelse nedan.

Styrelsen för Riksvävarna

Ordförande, Eva Hannerz
Vice ordförande, Charlotte Hellsten Husman
Kassör, Margareta Elldegren
Sekreterare, Helena Puelli
Ledamot, Kajsa Lindohf
Ledamot, Birgitta Jönsson
Ledamot, Britt-Marie Berggren
Ledamot, Ann-Marie Mittag
Hemsida, medlemsförändringar Marianne Larsson

Valberedningen

Inför årsmötet 2023
Kristina Wålsten, kristina.walsten@gmail.com  sammankallande
Inger Lindell, ingerlindell7@gmail.com

Riksårsmöte och Vävmässor

Riksårsmöten arrangeras av:

Handvävare i Jönköpings län 2023
Gotlands vävare 2024

Vi deltar varje år på större vävmässor och arrangerar för medlemmar olika aktiviteter.

Information om mässorna finns på Svenska vävrådets hemsida