Månadens väv

Medlemmarna i föreningen delar med sig av sina vävar till föreningens medlemmar och är därför lösenordskyddade. Logga in här
Lösenord anges i medlemstidningen “Solvögat”. Beskrivningarna finns sedan 2010 i

  • svensk version
  • presenteras i PDF-format
  • har fullständiga vävnotor och bilder/foto.

Sedan 2010 finns ett arkiv med 2020 totalt 132 olika fantastiska beskrivningar.

För att ta del av beskrivningarna krävs medlemskap i föreningen Riksvävarna.

English version
The members of the association share their weaving drafts with each other, so the drafts are password protected. Log in here.
The password is provided in our members’ magazine, Solvögat. The drafts have been published since 2010:

  • in Swedish
  • in PDF format;
  • with complete drafts and pictures/photos.

The “Draft of the Month” has been  published since 2011. There are more than different fantastic descriptions.

The drafts are available only to members of the National Association of Handweavers

Bli medlem!! Klicka här

Är du medlem? Logga in här

Become a member! Click here

Are you a member? Log in here.