Månadens väv

Medlemmarna i föreningen delar med sig av sina vävar till föreningens medlemmar och är därför lösenordskyddade. Logga in här
Lösenord anges i medlemstidningen “Solvögat”. Beskrivningarna finns sedan 2010 i

  • svensk version samt även engelsk under åren 2016-2019
  • presenteras i PDF-format
  • har fullständiga vävnotor och bilder/foto.

Sedan december 2019 finns ett arkiv med totalt 96 olika fantastiska beskrivningar.

För att ta del av beskrivningarna krävs medlemskap i föreningen Riksvävarna.

English version
The members of the association share their weaving drafts with each other, so the drafts are password protected. Log in here.
The password is provided in our members’ magazine, Solvögat. The drafts have been published since 2016:

  • in Swedish and English;
  • in PDF format;
  • with complete drafts and pictures/photos.

The “Draft of the Month” was published only in Swedish for five years (2011 – 2014). There are 60 drafts. As of December 2017, there is an archive with 84 different fantastic descriptions.

The drafts are available only to members of the National Association of Handweavers

Bli medlem!! Klicka här

Är du medlem? Logga in här

Become a member! Click here

Are you a member? Log in here.