Välkommen att bli medlem i vår förening!

Som medlem tillhör man både sin lokala region och den rikstäckande föreningen.
Genom sitt medlemskap visar man på vikten av att vår handvävningstradition bevaras och utvecklas.

Medlem från Sverige

Man blir medlem genom att betala in medlemsavgiften 275 kr.
Familjemedlem 80 kr.
Ungdomsavgift (under 25 år), och för de som under minst ett år går vävutbildning: 100 kr.
Avgiften gäller kalenderår.
Bankgiro 5267-9941, plusgiro 480 94 56 – 9 eller Swish 123 382 94 70. Adressaten är Riksvävarna
Ange namn, adress, postadress, telefon och e-postadress.

Medlem från utlandet

The membership fee for members from abroad is SEK 350.
The fee applies to the calendar year.
To make payment from abroad:
IBAN: SE67 9500 0099 6034 4809 4569
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Bank: Nordea Åsgatan 24, 791 71 FALUN, Sweden
State your name, address, postal code, and telephone number, as well as email address.

Fyll i formuläret Medlemsansökan här (öppnas i ett nytt fönster) och avsluta med att klicka på knappen “Skicka ansökan”.
Du får bekräftelse via mail och information om betalning.

För medlemsavgiften får man för varje kalenderår fyra nummer av medlemstidningen Solvögat om inbetalning görs senast i januari. Betalas avgiften in senare är det inte säkert att vi kan tillhandahålla tidigare nummer av Solvögat.

Dessutom får man delta i aktiviteter av olika slag som anordnas dels av riksstyrelsen, dels av regionerna. Det kan vara allt ifrån resor utomlands till trevliga medlemsträffar.

Ny medlem som betalar medlemsavgiften efter 15 oktober blir fullvärdig medlem resten av det år inbetalningen görs och hela påföljande kalenderår.

Kom ihåg att meddela adressändring till kassor@riksvav.se

Riksvävarna omfattas av Dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs om Cookies på vår hemsida och
Riksvävarnas personuppgiftspolicy enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
här