Cookies

Riksvävarnas hemsida innehåller så kallade Cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används till att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Genom att gå vidare på hemsidan godkänner du att vi samlar in data om dina besök. Din webbläsare ger en möjlighet att stänga av lagringen av cookies på din dator. Det finns då en risk för att vissa av tjänsterna på webbplatsen slutar att fungera.

För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Vi använder oss cookies för Google Analytics.
Syftet är att förstå hur vår sida används för att kunna förbättra den. Detta gör vi via insamling av webbstatistik via Google Analytics.
Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Riksvävarnas personuppgiftspolicy enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Dataskyddsförordningen GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten ställer strängare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter än vad PUL gjorde.

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig som medlem hos Riksvävarna uppger du dina personuppgifter. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet.

Vilka uppgifter finns i vårt register och varför?

För varje medlem skapar vi ett unikt medlemsnummer med max 5 siffror.
För medlem som är förtroendevald finns uppgift om det.
För medlemstidningen Solvögat behöver Riksvävarna registrera medlemmens medlemsnummer, namn och adress.
För att medlemmar enkelt ska få information om aktiviteter och övrig verksamhet registrerar vi också e-postadress och/eller telefonnummer.

Uppgifterna används enbart i syfte för Riksvävarna och de tillhörande regionernas verksamhet.

En kontaktperson i respektive region har inloggning med lösenord till ett digitalt medlemsregister med ovanstående information om medlemmar inom sin egen region.
Alla personuppgifter hanteras med hög sekretess.

Riksvävarnas riksstyrelse är ansvarig över att Dataskyddsförordningen GDPR finns dokumenterad och förankrad inom varje region. Respektive region ansvarar för att Riksvävarnas Dataskyddspolicy GDPR följs.

Fotografering
Vid aktiviteter kan fotografering inom Riksvävarna förekomma. Motsäger du dig detta måste du meddela arrangören.

Personuppgiftsbiträdesavtal
För att du ska kunna få Tidningen Solvögat lämnar vi ut ditt medlemsnummer, namn och adress till vårt tryckeri.

Dina rättigheter
Du har enligt Dataskyddsförordningen GDPR rätt att få ta del av den information som finns registrerat om dig.
Om du önskar kan hela eller delar av dina uppgifter strykas ur medlemsregistret. Kontakta då kassor@riksvav.se eller redaktor@riksvav.se
Om du upplever att Riksvävarna eller din region inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till kassor@riksvav.se i första hand.

Lagringstid
Vi sparar medlemsuppgifterna så länge du är medlem och max ett år efter din uppsägning, innan de raderas. Du kan när som helst begära att bli raderad från medlemsregistret men kan då inte erhålla medlemsmagasinet Solvögat.

Anmälningsformulär
Till Riksårsmöten och andra evenemang används ett anmälningsformulär i vårt webbverktyg i WordPress. Vid dessa tillfällen registreras uppgifter om medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, och/eller e-postadress, specialkost samt vilken/vilka aktiviteter medlemmen ska delta i. Uppgifterna raderas efter bokföring, fakturering och avslutat evenemang.

Registreringsformulär ansöka medlemskap
Registreringsformulär används för nya medlemmar att ansöka om medlemskap inom Riksvävarna. Registreringen lagras direkt i ett digitalt medlemsregister innehållande medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, och/eller e-postadress samt regionstillhörighet.

Sociala medier
Till sociala medier såsom Facebook, Instagram och Riksvävarnas hemsida där medlemmen själv ber om inträde sker enligt så kallad Intresseavvägning. Här har Riksvävarna ett berättigat behov av att hantera de uppgifter medlem uppger. Detta behov väger tyngre än den enskildas rätt till skydd för uppgifterna.

Om cookies
Riksvävarnas hemsida innehåller så kallade Cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används till att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation behöver vi informera om att vår webbplats använder cookies. Genom att gå vidare på hemsidan godkänner du att vi samlar in data om dina besök. Din webbläsare ger en möjlighet att stänga av lagringen av cookies på din dator. Det finns då en risk för att vissa av tjänsterna på webbplatsen slutar att fungera.