Tuula Lindström - IMG_4762 1400x600

Tema

Riksvävarnas gemensamma Tema kommer att genomföras vart tredje år, med början 2017.
Förslag/ idéer till tema lämnas skriftligt till Riksstyrelsen. Förslag kan lämnas av enskild medlem eller region, gärna med en kort motivation.
Inlämningsdag av nya temaförslag är till den ordförandekonferens som infaller ett halvår innan pågående Tema skall redovisas. Inkomna förslag redovisas, sedan röstas ett förslag fram.
När det gemensamma temat avslutas kommer det att visas, redovisas dels på det Riksårsmöte i anslutning till perioden, dels på Vävmässan som infaller ett halvår senare.
Samtidigt som ett tema avslutas bör ett nytt presenteras på samma Riksårsmöte.

Att arbeta med ett tema under en längre period är ett trevligt sätt för oss alla vävare i föreningen i regionerna och gör att vi kan träffas och inspireras till vävning. Att kanske tillsammans sätta upp en väv eller väva enskilt är möjligt då regionerna arbetar med ett gemensamt tema. Att samlas för att diskutera vävbindningar eller material är trevligt då många i föreningen väver hemma själva. Vi är många vävare och intresset för vävning stärks då vi kan samla våra krafter till en större utställning på två stora intressanta platser som vårt Riksårsmöte och den europeiskt stora Vävmässan. Att arbeta med ett gemensamt tema stärker föreningens medlemmar både i region och som enskild medlem.

Tema 2020 - 2023

TEMA-logga-2020-2023_600x600

“Tema 2020-2023 ModeVäV

Kläder är livsviktiga för oss i vårt klimat. Att själv kunna både väva och sy våra egna kläder är ju en fantastisk kunskap. Temat ModeVäV står för att vi ska värna vår miljö, att det handvävda är modernt och innovativt och lika med kvalité och hållbarhet samt en självklar varaktighet. ModeVäV betyder kläder av handvävda tyger. Det finns så många färger och kvaliteter som du kan använda dig av för att skapa intressanta vävar. Variationerna i både teknik och material är ju nästan oändliga.

Vi planerar att visa utställningen 2023 med skisser, idéer, provvävar, handvävda tyger och färdigsydda plagg. Riksvävarnas alla regioner kommer att delta med sina runt 1800 handvävare från hela Sverige.

Tidigare teman

1998 – 2006 Sammanställning
Följande finns inte presenterade digitalt

2010-2012 Smycka ditt rum

2001 Den vita bomullen

2004-2006 Yllevävar

2000 Väv något till bordet

2002-2004 Trasvävar

1999 Från vadmal till lurex

2002 Ortstypisk

1998 Väv i svart och vitt