Välkommen till Gotlands Vävare

2021

Riksvävarnas 30-års jubileum börjar i alla regioner under jubileumshelgen 28 – 29 aug. Vi planerar att visar upp oss, på samma sätt som vi gjorde i augusti förra året i Langska husets trädgård. Den här gången på någon central plats i Visby. Längre fram i höst eller till våren gör vi om det på något ställe ute på landet.

Under sommaren har vi digitala vävprat via Zoom. Uppgifter om dessa sänds ut via mejl.

Föreläsningen och workshopen med Gunnel Andersson planerar vi att genomföra när det återigen blir möjligt att samlas. Informationen om den får finnas kvar här.

Kallelse till årsmöte lördagen den 21 augusti kl 14
Planen är att vi är i Langska husets trädgård

GUNNEL ANDERSSON – VÄVA TYGER TILL KLÄDER OCH INREDNING
En öppen föreläsning för alla intresserade.
En lördag kl 13 – ca 15

Med färdiga plagg av handvävda tyger och en mängd tygprover kommer Gunnel Andersson att ge oss inspiration till nya vävar med inriktning mot kläder och accessoarer.

Vi kommer att få se färdiga plagg, i såväl lite tunnare som varmare material, känna på tyger i många olika kvalitéer och bindningar, lära oss vilka faktorer som samspelar och påverkar ett tygs kvalité, hur tygerna kan varieras och hur viktig efterbehandlingen är.

30-årsjubileet inleds lördagen den 28 augusti
Vi visar upp vävning på en central plats i Visby

GUNNEL ANDERSSON – VÄVA TYGER TILL KLÄDER OCH INREDNING
En workshop för Gotlands Vävare. Andra välkomna i mån av plats.
På söndagen kl 10.00 – ca 15.00

”En varp många möjligheter”.
Redan uppsatta varpar kan varieras på många olika sätt. Gunnel Andersson kommer att visa, berätta och lära ut hur en och samma varp kan användas till både hemtextil, kläder och accessoarer och hur material, färg, tätheter och bindningen påverkar tyget och användningsområdet. Många färdiga produkter och vävprover visar vad som påverkar tygets kvalité, hur tygkvalitén kan varieras, efterbehandlingens betydelse och ger idéer till olika monteringar.

Utifrån deltagarnas idéer och tankar om ett nytt tyg, diskuterar vi oss gruppvis fram till olika möjliga kvalitéer, material, bindningar och täthet på tyget, som vi sen kan gå hem och provväva.

Styrelsen

Ordförande, Åsa Martinsson
Vice ordförande, Britt-Marie Engelbrecht Eriksson
Kassör, Annika Enekvist-Roos
Sekreterare, Anna-Britta Holgén
Ledamot, Ingrid Everz-Lindner
Ledamot, Inger Fosdal Tevebring
Ledamot, Marie Magne
Hemsida, Åsa Martinsson

Gotland vävares

medlemssida

Logga in

Bli medlem

Är du intresserad av vävning? Då är du välkommen att bli medlem i region ”Gotlands Vävare” inom Riksvävarna.

Kontakta oss per mail: Åsa Martinsson

Reportage

Vårutflykt 2019

utflykt_300px
VÅRUTFLYKT 2019
Gotlands vävare åkte under maj på vårutflykt. utflyktens besöksmål knöt an till Riksföreningens aktuella tema ” Dynor och skärvor i skön förening”.

Läs mer

Skärvor

skarvor_reportage
SKÄRVOR AV OLIKA SLAG
En lördagseftermiddag träffades vi för att jobba med det pågående temat ”Dynor och skärvor i skön förening”.

Läs mer

Strandtäcken

GOTLANDS VÄVARE VÄVER STRANDTÄCKEN
Gotlands Vävare har tolkat mångfaldstemat utifrån det självklara på en ö – fiskarnas strandtäcken.

Läs mer