Välkommen till Gotlands Vävare

Vårens program 2020

Även i vår har vi våra programpunkter på lördagar.
Årsmötet har vi på en vardagskväll som vanligt.

Vävanalysen och spinnträffarna fortsätter.
Stick- och monteringscirkeln har kommit igång igen.

Programmet som pdf att hämta hem och skriva ut.

Lördagen den 25 januari 2020
Vi börjar året med en biblioteksträff i Klintehamn

Bibliotekarien Isabelle Wårfors tar emot oss.
– Vad har biblioteket för litteratur, som är intressant för oss?
– Hur söker man i katalogerna?
– Finns ytterligare litteratur i magasin?
– Vilka möjlighet finns till fjärrlån, utan avgift eller med avgift?
– Ta med din viktigaste eller mest älskade vävbok.
Inger

Plats: Biblioteket i Klintehamn
Tid: kl 12
Anmälan senast måndagen den 20 jan till Inger Fosdal Tevebring eller 070 7330717.


Lördagen den 15 februari 13-16
Planering inför Skaparfestivalen hos Åsa på Södertorg 2E

Vi träffas för att förbereda våra prova-på aktiviteter och informationsinsatser vid årets Skaparfestival. Temat för festivalen är ”kloka material”.

Vi färdigställer ett par grindvävstolar för vävning med ull, papper, växtdelar etc som inslag.
Vi ställer i ordning material för tillverkning av korg av trasor.
Vi förbereder för bandvävning med olika metoder.
Vi gör upp schema för dem som vill medverka under festivaldagen.
Vi förbereder oss för att kunna informera om och diskutera ”klokheten” i användning av olika material ur olika aspekter med dem som besöker oss.

Anmälan senast måndagen den 10 februari till
Britt Marie Engelbrecht Eriksson eller tel 0700905681
Du som vill medverka under Skaparfestivalen men inte kan komma på planeringsmötet var vänlig kontakta Britt Marie.

Lördagen den 14 mars
Skaparfestivalen i Hemse

Skaparfestivalen bjuder på utställningar, föreläsningar, samtal och workshops med drop-in, där hållbarhet och kreativitet är den röda tråden.

Årets festival har temat ”Kloka material” där kunskap och tankar kring materialen vi använder och omger oss med fördjupas och utforskas. Gotlands vävare deltar med de aktiviteter som förberetts på planeringsmötet och med korgflätning i Erik Wesselys regi samt en poster om vårt arbete med vävanalys.

Onsdagen den 25 mars kl 18 på ABF
Årsmöte

Randy Sklaver föreläser om ”En röd tråd i judisk textil”
Därefter har vi vårt årsmöte.

Efter årsmötet röstar vi om vilka tre bidrag till temat ”Vävda dynor och skärvor i skön förening” vi ska sända till utställningen på riksårsmötet i Skellefteå den 24 – 26 april 2020. Ta med era dynor till årsmötet.

Vi bjuder på kaffe.

Lördagen den 18 april kl 11
Besöker vi Ullkontoret i Endre.

Vi får se deras ulltvätteri och besöka deras butik.

Anmälan senast onsdagen den 8 april (dymmelonsdagen)
till Anna-Britta Holgén eller telefon 0498 27 39 04, 0706 97 50 88.
Kostnad 75 kr betalas i förväg med swish till Annika 076 112 53 89

Ullkontorets hemsida

Maj – vårutflykt 9 maj
Vi planerar en vårutflykt – kanske österut.
Vi tar gärna emot önskemål om utflyktsmål.

Kontakta Åsa Martinsson eller 0498 28 41 42, 070 639 41 42

Vävanalysen går in på sin sista termin

Vävanalys i Visby – Alla är välkomna.
I Visby möts vi tisdagar 11/2, 25/2, 10/3, 24/3 och 7/4 kl 18 i Hantverkssalen på ABF-huset.
Kontakt: Randy Sklaver eller 070 863 14 12

Vävanalys i Hemse
Vävanalys i Hemse välkomnar nya deltagare.
Första mötet planeras till 23/1 kl 16.00 på Folkhögskolan (Textillinjen)
Kontakt: Britt Marie Engelbrecht Eriksson eller telefon 070 0905681.


Stick-och monteringscirkeln.

Vi träffas ungefär var 3e fredag kl 13-16 hemma hos Kerstin Widell på Stora Törnekvior 21 D  lgh1203.  Vi pratar, lär av varandra och visst har vi fikapaus.  I vår träffas vi första gången den 7 februari. Välkommen du också!  Ring i så fall Kerstin  072 569 08 73, eller mejla.

Spinnträffarna fortsätter under våren hos Inna Lindner i Öja.
Vi ses en gång i månaden. Kontakta Inna via mejl om du är intresserad att vara med.


Styrelsen

Ordförande, Åsa Martinsson
Vice ordförande, Britt-Marie Engelbrecht Eriksson
Kassör, Annika Enekvist-Roos
Sekreterare, Anna-Britta Holgén
Ledamot, Ingrid Everz-Lindner
Ledamot, Inger Fosdal Tevebring
Ledamot, Marie Magne
Hemsida, Åsa Martinsson

Gotland vävares

medlemssida

Logga in

Bli medlem

Är du intresserad av vävning? Då är du välkommen att bli medlem i region ”Gotlands Vävare” inom Riksvävarna.

Kontakta oss per mail: Åsa Martinsson

Reportage

Vårutflykt 2019

utflykt_300px
VÅRUTFLYKT 2019
Gotlands vävare åkte under maj på vårutflykt. utflyktens besöksmål knöt an till Riksföreningens aktuella tema ” Dynor och skärvor i skön förening”.

Läs mer

Skärvor

skarvor_reportage
SKÄRVOR AV OLIKA SLAG
En lördagseftermiddag träffades vi för att jobba med det pågående temat ”Dynor och skärvor i skön förening”.

Läs mer

Strandtäcken

GOTLANDS VÄVARE VÄVER STRANDTÄCKEN
Gotlands Vävare har tolkat mångfaldstemat utifrån det självklara på en ö – fiskarnas strandtäcken.

Läs mer

Stipendium 2017

Gotlands Vävare delar varje år ut ett stipendium till en elev som går på Gotlands folkhögskolas textillinje.

Läs mer

Stipendium 2018

Gotlands Vävare delar varje år ut ett stipendium till en elev som går på Gotlands folkhögskolas textillinje.

Läs mer