Välkommen till Gotlands Vävare

2022

Detaljer om våra programpunkter finns i medlemsutskick Vårbrev 2022 och Ännu ett vårbrev

Kurs Bandvävning 4 lördagar
22 januari, 5 februart, 19 februari, 5 mars

Plats: ABF
Tid: kl 13-16
Ledare: Åsa Martinsson
Kostnad: 200 kr för material
Kursplan_bandvävning

Åtta deltagare

Anmälan senast 15 januari till Åsa Martinsson epost: Åsa Martinsson

Tisdagen den 15 mars – Årsmöte. Obs datum
Charles Talley berättar om Skandinvisk textilkonst -en återblick
Årsmöte

Plats: ABF
Tid: kl 18.00

Det är bra att veta hur många som kommer så anmäl er gärna till Åsa Martinsson epost: Åsa Martinsson

Föreläsningen med Charles Talley uppskjuten till 4 maj.

Lördagen den 14 maj kl 13 – Medlemsträff

Plats: Langska huset
Tid: kl 13
Tag gärna med någon väv att titta på och prata om.
Man köper sitt fika själv

Torsdagen den 17 februari
Riksvävarnas tema 2020 – 2023 är ModeVäv
En kväll om att provväva
Plats: ABF
Tid: kl 18.30

Det är bra att veta hur många som kommer så anmäl er gärna till Åsa Martinsson epost: Åsa Martinsson

Lördag – söndag 2 – 3 april
Planerar vi en Vävrunda till vävstugor runt om på ön

Åtta vävstugor, från norr till söder, visar upp sina verksamheter och alster under helgen. Detaljer, adress och öppettider till respektive vävstuga finns i karta

Lördagen den 21 maj. Utflykten är inställd.
Utflykt till Ullkontoret i Endre och
Hovendroven i Ekeby

Pris: 50 kr

Anmälan senast 14 maj till Anna-Britta Holgén epost: Anna-Britta Holgén

Lördagen den 20 augusti – Ullkontoret Endre

Vi gör ett nytt försök med den inställda utflykten. Tid kommer senare.

Styrelsen

Ordförande, Åsa Martinsson
Vice ordförande, Marie Magne
Kassör, Annika Enekvist-Roos
Sekreterare, Anna-Britta Holgén
Ledamot, Britt-Marie Engelbrecht Eriksson
Ledamot, Ann-Marie Silén
Ledamot, Inger Hammar
Hemsida, Marie Magne

Gotland vävares

medlemssida

Logga in

Bli medlem

Är du intresserad av vävning? Då är du välkommen att bli medlem i region ”Gotlands Vävare” inom Riksvävarna.

Kontakta oss per mail: Åsa Martinsson

Reportage

Medlemsträff Langska huset maj 2022

Bottentäckeväv 1
Gotlands Vävare har fått flera nya medlemmar i år. Vi bjöd därför in till medlemsträff den 14 maj för att få tillfälle att träffas och prata om gamla och nya vävar.

Läs mer

Textil samtidskonst maj 2022

2022_Skandinavisk Textilkonst Elisabet Hasselberg Olsson 300x300
Den 4 maj bjöd Gotlands Vävare in till en föreläsning med Charles Talley om skandinavisk textil samtidskonst på ABF i Visby.

Läs mer

Vävstugerunda april 2022

2022_alvadrall_2_300x300
VÄVSTUGERUNDA APRIL 2022
Första helgen i april har åtta vävstugor på Gotland, från Fårösund i norr till Näs i söder, haft öppet hus.

Läs mer

Bandvävskurs våren 2022

Bandvävskurs 2022 300x300
BANDVÄVSKURS VÅREN 2022

Gotlands Vävare har haft en bandvävskurs under ledning av Åsa Martinsson

Läs mer

Provvävar feb 2022

Provvävar 300x300
EN KVÄLL OM PROVVÄVAR FEB 2022
Vi träffades en kväll under Rikvävarnas Tema 2020 – 2023 ModeVäv. Åsa Martinsson berättade om olika provvävar i ullvarp.

Läs mer

Jubileumsutställning 2021

Jubileumsutstallning 2021
JUBILEUMSHELG AUG 2021

Gotlands vävare inledde firandet av jubileumsåret med en utställning på Almedalsbiblioteket i Visby 28-29 augusti.

Läs mer

Växtfärgning sept 2021

Gotlands Vävare Vejde 300x300
VÄXTFÄRGNING SEPT 2021

Under ledning av Kerstin Wessely färgade vi ullgarn med krapp, indigo och vejde.

Läs mer

Vårutflykt 2019

utflykt_300px
VÅRUTFLYKT 2019
Gotlands vävare åkte under maj på vårutflykt. utflyktens besöksmål knöt an till Riksföreningens aktuella tema ” Dynor och skärvor i skön förening”.

Läs mer

Skärvor

skarvor_reportage
SKÄRVOR AV OLIKA SLAG
En lördagseftermiddag träffades vi för att jobba med det pågående temat ”Dynor och skärvor i skön förening”.

Läs mer

Strandtäcken

GOTLANDS VÄVARE VÄVER STRANDTÄCKEN
Gotlands Vävare har tolkat mångfaldstemat utifrån det självklara på en ö – fiskarnas strandtäcken.

Läs mer