Välkommen till Gotlands Vävare

2021

Riksvävarnas 30-års jubileum börjar i alla regioner under jubileumshelgen 28 – 29 aug. Vi inleder med en liten skärmutställning i Almedalsbibliotekets foajé. Om deras restriktioner släpps den 1 september hoppas vi kunna genomföra några träffar där i samband med utställningen. Utställningen kommer att finnas ett par veckor.

Detaljer om våra programpunkter finns i medlemsutskicket för juli månad_rev_sept.
OBS att dagen för Gunnel Anderssons föreläsning är ändrad

Föreläsningen och workshopen med Gunnel Andersson planerar vi att genomföra när det återigen blir möjligt att samlas. Informationen om den får finnas kvar här.

Kallelse till årsmöte lördagen den 21 augusti kl 14
Vi träffas i Langska husets trädgård

12 september Växtfärgning på Stavgard
Under en dag får vi möjlighet att lära oss att färga garn med vejde, indigo och krapp. Materialet ger blå och röda nyanser. Varje deltagare får möjlighet att färga två hekto garn.

Kursledare: Kerstin Wessely
Plats: Järnåldersgården Stavgard i Burs.
Tid: Klockan 10-c:a 17
Kursavgift: 375 kronor.

Anmälan senast 30.8
på mejl till Britt Marie Engelbrecht Eriksson eller telefon: 070-0905681.
Eftersom deltagarantalet är begränsat är det först till kvarn som gäller. När du fått bekräftelse på att du fått en plats så betala in kursavgiften till bankgiro 468-1714 för att behålla din plats.

Mer detaljer finns i medlemsutskicket för juli, se länk ovan.

30-årsjubileet inleds lördagen den 28 augusti
Vi inleder med en liten skärmutställning i Almedalsbibliotekets foajé.
Om restriktionerna tillåter efter den 1 september gör vi några träffar där.

Två föreläsningar via Zoom
5 oktober kl 19 – Hans Thomsson
10 november kl 19 – Gunnel Andersson

Under hösten bjuder vi medlemmarna på två föreläsningar via zoom. På det här sättet kan vi anlita föreläsare från fastlandet.
Information om anmälan och länk till föreläsningen kommer senare.
Vi får också tillfälle att ställa frågor och diskutera.

Mer detaljer finns i medlemsutskicket för juli, se länk ovan

Vävrunda 2 och 3 april 2022
Till våren planerar vi att arrangera en Vävrunda tillsammans med en del vävstugor.

GUNNEL ANDERSSON – VÄVA TYGER TILL KLÄDER OCH INREDNING
En öppen föreläsning för alla intresserade.
En lördag kl 13 – ca 15

Med färdiga plagg av handvävda tyger och en mängd tygprover kommer Gunnel Andersson att ge oss inspiration till nya vävar med inriktning mot kläder och accessoarer.

Vi kommer att få se färdiga plagg, i såväl lite tunnare som varmare material, känna på tyger i många olika kvalitéer och bindningar, lära oss vilka faktorer som samspelar och påverkar ett tygs kvalité, hur tygerna kan varieras och hur viktig efterbehandlingen är.

GUNNEL ANDERSSON – VÄVA TYGER TILL KLÄDER OCH INREDNING
En workshop för Gotlands Vävare. Andra välkomna i mån av plats.
På söndagen kl 10.00 – ca 15.00

”En varp många möjligheter”.
Redan uppsatta varpar kan varieras på många olika sätt. Gunnel Andersson kommer att visa, berätta och lära ut hur en och samma varp kan användas till både hemtextil, kläder och accessoarer och hur material, färg, tätheter och bindningen påverkar tyget och användningsområdet. Många färdiga produkter och vävprover visar vad som påverkar tygets kvalité, hur tygkvalitén kan varieras, efterbehandlingens betydelse och ger idéer till olika monteringar.

Utifrån deltagarnas idéer och tankar om ett nytt tyg, diskuterar vi oss gruppvis fram till olika möjliga kvalitéer, material, bindningar och täthet på tyget, som vi sen kan gå hem och provväva.

Styrelsen

Ordförande, Åsa Martinsson
Vice ordförande, Marie Magne
Kassör, Annika Enekvist-Roos
Sekreterare, Anna-Britta Holgén
Ledamot, Britt-Marie Engelbrecht Eriksson
Ledamot, Ingrid Everz-Lindner
Ledamot, Inger Hammar
Hemsida, Åsa Martinsson

Gotland vävares

medlemssida

Logga in

Bli medlem

Är du intresserad av vävning? Då är du välkommen att bli medlem i region ”Gotlands Vävare” inom Riksvävarna.

Kontakta oss per mail: Åsa Martinsson

Reportage

Jubileumsutställning 2021

Jubileumsutstallning 2021
JUBILEUMSHELG AUG 2021

Gotlands vävare inledde firandet av jubileumsåret med en utställning på Almedalsbiblioteket i Visby 28-29 augusti.

Läs mer

Växtfärgning sept 2021

Gotlands Vävare Vejde 300x300
VÄXTFÄRGNING SEPT 2021

Under ledning av Kerstin Wessely färgade vi ullgarn med krapp, indigo och vejde.

Läs mer

Vårutflykt 2019

utflykt_300px
VÅRUTFLYKT 2019
Gotlands vävare åkte under maj på vårutflykt. utflyktens besöksmål knöt an till Riksföreningens aktuella tema ” Dynor och skärvor i skön förening”.

Läs mer

Skärvor

skarvor_reportage
SKÄRVOR AV OLIKA SLAG
En lördagseftermiddag träffades vi för att jobba med det pågående temat ”Dynor och skärvor i skön förening”.

Läs mer

Strandtäcken

GOTLANDS VÄVARE VÄVER STRANDTÄCKEN
Gotlands Vävare har tolkat mångfaldstemat utifrån det självklara på en ö – fiskarnas strandtäcken.

Läs mer