Välkommen till Gotlands Vävare

Vårens program 2019

KALLELSE till ÅRSMÖTE

tisdagen den 26 mars på Folkan i Hemse
Vi börjar kl 18 med att Åsa berättar om att återskapa en medeltida vävstol.
Till det har vi bjudit in Folkans elever.
Därefter årsmöte.

MEDELTIDA SPINNING FÖR VÄVNING
Söndag 10 februari, kl. 10-14, workshop för Gotlands vävare
Ett samarrangemang med slöjd-och formkonsulenten Anso Norling vid Gotlands museum.
Hur spann man på medeltiden? Vilka redskap använde man och vilka egenskaper gav man garnerna som skulle användas i vävningen?

Under den här workshopen provar vi på olika metoder för att spinna garn på medeltida sätt och diskuterar medeltida garntillverkning och garnstrukturer. Vi tittar också på vilka typer av ull man kan ha använt och vad vi har för motsvarande kvaliteter i dag.

Stefan Moberg är handspinnare, vävare och textilvetare. Han undervisar runt om i hela landet i både handspinning och vävning och finns publicerad som designer och skribent både nationellt och internationellt.
Läs mer på hans hemsida.

Pris: 300 kr, material ingår
Plats: Konstmuseet
Anmälan senast den 2 februari till Åsa Martinsson eller telefon 0498 28 41 42
Max 10 deltagare.
Kursavgiften ska vara inbetald senast 4 februari. Bankgiro 468-1714.

Torsdag den 7 feb kl 18-19 har Stefan ett föredrag om japansk färgning och vävning på Gotlands Konstmuseum. Pris: museientré. Det är ett föredrag öppet för alla.

INSPIRATIONSTRÄFF
Lördagen den 23 februari 13-16 i ABF:slokaler i Visby
Under ett par terminer har en grupp av Gotlands Vävare analyserar Kerstin Riddermans vävprover som finns på Folkan i Hemse. Nu vill vi gå vidare och använda materialet som inspiration för nya vävar. Kanske vi också kan använda materialet på något sätt till Riksvävarnas tema Vävda dynor.

SKAPARFESTIVAL
Lördag den 9 mars är det Skaparfestival på Folkan i Hemse.
Temat är återbruk och hållbart.
Vi deltar med en utställning av våra Strandmattor och med aktiviteter runt Skaparfestivalens tema.

GARNINDKØBSFORENINGEN
Torsdagen 11 april kl 18 på ABF-huset
Vi är medlemmar i den danska Garnindkøbsforeningen. Detta innebär att vi, som grupp, få beställa deras spännande, ja exotiska, garner. Vi kommer att träffas ett par gånger om året och lägga ihop en beställning.
Garnindkøbsforeningen skickar garnprover, men det kan vara bra (och t.o.m. roligt) att förbereda genom att titta på deras webbsida www.yarn.dk.
Anmälan till Anna-Britta Holgén. abholgen@telia.com eller 0498 27 39 04, 0706 97 50 88.
Anmälan är inte obligatorisk, men det är bra för oss att veta hur många som kommer.

ÅRSMÖTE
tisdagen den 26 mars på Folkan i Hemse

Vi börjar kl 18 med att Åsa berättar om att återskapa en medeltida vävstol. Till det har vi bjudit in Folkans elever. Därefter årsmöte.

IDÉTRÄFF
Torsdagen 25 april kl 18 på ABF-huset
Vi inbjuder till en medlemsträff där vi spånar om vad vi kan ha för verksamhet i vår förening. Vilka aktiviteter ska vi ha? Det finns så många medlemmar med kunskaper som vi vill ta vara på. Hur vill ni bidra? Vilka mötesformer ska vi ha? Vilka idéer finns kring att utbilda och inspirera?
Anmälan till Åsa Martinsson eller 0498 28 41 42.
Anmälan är inte obligatorisk, men det är bra för oss att veta hur många som kommer.

VÅRUTFLYKT VÄVDA DYNOR
Lördagen den 18 maj
Vi börjar kl 11 hos Kerstin Johansson på Vivungs Tapetseri. Hon kommer att berätta för oss om material och monteringar av dynor.
Vädret kommer naturligtvis att vara vackert så vi tar oss till Tjaukle där vi tar en paus och öppnar våra matsäckskorgar.
Ca kl 13.30 tar keramikern Ulla Ahlby emot oss i Viklau. www.viklaukrukmakeri.se
Samling 10.15 vid ICA Maxi för gemensam bilåkning
Anmälan senast 15 maj till Anna-Britta Holgén
070 697 50 88 eller 0498 27 39 04

VÄVANALYS

Vävanalys i Visby – Alla är välkomna.
I Visby möts vi igen 18/3, och 1/4 på ABF-huset kl 18.
Kontakt: Randy Sklaver eller 070 863 14 12

Vävanalys i Hemse
Nya deltagare är välkomna. Vi träffas några gånger till under våren.
För information kontakta: Britt Marie Engelbrecht Eriksson eller telefon 070 0905681.

SPINNTRÄFFAR
Spinnträffarna fortsätter under våren hos Inna Lindner i Öja.
Vi ses en gång i månaden. Kontakta Inna via mejl om du är intresserad att vara med.

Styrelsen

Ordförande, Åsa Martinsson
Vice ordförande, Britt-Marie Engelbrecht Eriksson
Kassör, Annika Enekvist-Roos
Sekreterare, Anna-Britta Holgén
Ledamot, Ingrid Everz-Lindner
Ledamot, Inger Fosdal Tevebring
Ledamot, Marie Magne
Hemsida, Åsa Martinsson

Gotland vävares

medlemssida

Logga in

Bli medlem

Är du intresserad av vävning? Då är du välkommen att bli medlem i region ”Gotlands Vävare” inom Riksvävarna.

Kontakta oss per mail: Åsa Martinsson

Reportage

Skärvor

skarvor_reportage
SKÄRVOR AV OLIKA SLAG
En lördagseftermiddag träffades vi för att jobba med det pågående temat ”Dynor och skärvor i skön förening”.

Läs mer

Strandtäcken

GOTLANDS VÄVARE VÄVER STRANDTÄCKEN
Gotlands Vävare har tolkat mångfaldstemat utifrån det självklara på en ö – fiskarnas strandtäcken.

Läs mer

Stipendium 2017

Gotlands Vävare delar varje år ut ett stipendium till en elev som går på Gotlands folkhögskolas textillinje.

Läs mer

Stipendium 2018

Gotlands Vävare delar varje år ut ett stipendium till en elev som går på Gotlands folkhögskolas textillinje.

Läs mer