Skaftväxling – tematräff med föredrag av Gisela von Weisz den 19 mars 2024
31 mars, 2024
Årsmöte hos Wålstedts med Handvävarna i Dalarna-Västmanland
1 april, 2024

Årsmöte hos Gotlands vävare med Föredrag Vi Agroforestry mars 2024

2024_årsmöte Vi Agroforestry_Fotograf Ann-Marie Silén

Ann-Marie Silén berättade om sina besök med Vi Agroforestry i Afrika innan årsmötet.

Måndagen den 18 mars 2024 samlades 14 personer på ABF i Visby. Först lyssnade vi på Ann-Marie Silén som berättade om Vi Agroforestry. Tidningen Vi startade projektet Vi-skogen, plantering av träd, i Afrika för över 40 års sedan. Idag driver man Vi Agroforestry som innebär att man planterar träd bland grödor och boskap. Träden ger skugga till grödorna, foder till djuren och kompostmaterial. Dessutom bidrar träden till ökad fukt i jorden. Resultatet blir större skördar, behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Skillnaden mellan dessa småskaliga familjejordbruk och storskaliga monojordbruk syns tydligt när man kommer ut på landsbygden. Ann-Marie höll ett mycket intressant och för många av oss upplysande föredrag. Stort tack!
Efter kaffe och kaka följde årsmötesförhandlingar och avtackningar av avgående ordförande och styrelsemedlemmar.