Årsmöte i Uppland-Sörmlands Vävares region
26 mars, 2024
Årsmöte hos Gotlands vävare med Föredrag Vi Agroforestry mars 2024
31 mars, 2024

Skaftväxling – tematräff med ett föredrag av Gisela von Weisz den 19 mars 2024

19 mars 2024

Region Uppland-Sörmland bjöd den 19 mars in till ett möte via zoom för alla som var intresserade av att höra Gisela von Weisz berätta om sina mångåriga erfarenheter av skaftsväxling.

Det var hennes nyfikenhet som väckte intresset för att väva på liknande sätt som Peter Collingwood visade upp under tidigt 70-80-tal. Gisela har under många år testat och utvecklat metoden för att väva mönster genom att växla solv mellan olika skaft. Hon har skrivit en mycket populär bok i ämnet som heter Skaftväxling – Det enkla sättet att väva mönster. Gisela har hållit många kurser i ämnet, lyckliga är de som har haft möjlighet att delta i en sådan. Hon delade frikostigt med sig av hur man kan ta fram de redskap som behövs för att börja testa på egen hand. Läs mer i materialet som finns upplagt.

Det var 52 deltagare på föreläsningen, spridda från flera av Riksvävarnas regioner. Mycket uppskattat att kunna delta i en så intressant föreläsning, oavsett var man bor!

Boken Skaftväxling finns inte längre att köpa i tryckt form men ett USB-minne med boken kan beställas hos Gisela (giselavonweisz@telia.com).

Länkar:
Den inspelade föreläsningen
Presentationsmaterial från föreläsningen
Bildmaterial på de olika alstren
Materialleverantörer