Välkommen till Mittvävarna

Vår region består av medlemmar utspridda i Västernorrlands län. Både Ångermanland och Medelpad har en rik textil tradition varav ca 8000 textila föremål finns bevarade på Länsmuséet Murberget i Härnösand. Mittvävarna ser det som viktigt att förutom kunskap om vårt textila arv, även bevara och utveckla handens kunnande. Det gör vi naturligtvis genom att väva men också genom att inspirera varandra på våra träffar.

Program

Norra Berget 28e augusti

Läs om Mittvävarnas aktiviteter på Norra Berget i Sundsvall, med anledning av Riksvävarnas 30-årsfirande. Läs om det här.

.

Vår stolthet över linets historik i vår region har gjort att vi valt bild på en linblomma. Mittvävarna planerar nu för fullt sommarens och höstens aktiviteter såsom inspirationsträffar, höstmöte på Murberget och kurs i bindningslära. Så fort vi har bestämt tid och plats kommer vi att uppdatera denna sida.

Styrelse 2021

Ordförande, Kristina Nylander
Vice ordförande, Ann-Catrine Henriksson
Kassör, Kristina Wålsten
Sekreterare, Maria Björs
Ledamot, Anna Zetterlund

Suppleant, Margareta Holm
Suppleant, Maria Åström

HemsidaMaria Åström

Regionens medlemssida

På vår medlemssida finner du information endast för medlemmar.

Logga in till regionens medlemssida
Lösenord finner du i Solvögat

Bli medlem

Är du intresserad av vävning? Då är du välkommen att bli medlem i region ”Mittvävarna”.

Kontakta oss per mail: Kristina Nylander

Våra reportage

Mittvävarna firade 30-årsjubileum på Norra Berget i Sundsvall

2021-08-28

Denna soliga lördagsmorgon 28/8 träffades en grupp entusiaster för att ställa i ordning, att ta emot intresserade inom vårt område med anledning av Riksvävarnas 30-årsjubileum.

Läs mer

Inspirationsträff i Sundsvall 2019

Mittvävarnas inspirationsträff i Sundsvall den 31 januari 2019

Läs mer

Årsmöte 2018

2018-03
Årsmöte och inspirationsträff med Mittvävarna

Läs mer

Länkar