Välkommen till Mittvävarna

Vår region består av medlemmar utspridda i Västernorrlands län. Både Ångermanland och Medelpad har en rik textil tradition varav ca 8000 textila föremål finns bevarade på Länsmuséet Murberget i Härnösand. Mittvävarna ser det som viktigt att förutom kunskap om vårt textila arv, även bevara och utveckla handens kunnande. Det gör vi naturligtvis genom att väva men också genom att inspirera varandra på våra träffar.

Program

Vår stolthet över linets historik i vår region har gjort att vi valt bild på en linblomma. Mittvävarna planerar nu för fullt sommarens och höstens aktiviteter såsom inspirationsträffar, höstmöte på Murberget och kurs i bindningslära. Så fort vi har bestämt tid och plats kommer vi att uppdatera denna sida.

Styrelse 2020

Ordförande, Kristina Nylander
Vice ordförande, Kristina Wålsten
Kassör, Kirsti Wegelius
Sekreterare, Maria Björs
Ledamot, Ann-Catrine Henriksson

Suppleant, Margareta Holm
Suppleant, Margareta Gissberg

HemsidaKristina Nylander

Regionens medlemssida

På vår medlemssida finner du information endast för medlemmar.

Logga in till regionens medlemssida
Lösenord finner du i Solvögat

Bli medlem

Är du intresserad av vävning? Då är du välkommen att bli medlem i region ”Mittvävarna”.

Kontakta oss per mail: Kristina Nylander

Våra reportage

Inspirationsträff i Sundsvall 2019

Mittvävarnas inspirationsträff i Sundsvall den 31 januari 2019

Läs mer

Årsmöte 2018

2018-03
Årsmöte och inspirationsträff med Mittvävarna

Läs mer

Länkar