Välkommen till Mittvävarna

Vår region består av medlemmar utspridda i Västernorrlands län. Både Ångermanland och Medelpad har en rik textil tradition varav ca 8000 textila föremål finns bevarade på Länsmuséet Murberget i Härnösand. Mittvävarna ser det som viktigt att förutom kunskap om vårt textila arv, även bevara och utveckla handens kunnande. Det gör vi naturligtvis genom att väva men också genom att inspirera varandra på våra träffar.

Program

Inbjudan till årsmöte 2020

Datum: lördagen 22 februari
Tid: kl 12.00
Plats: Murberget Härnösand

Det är nu dags för Mittvävarnas årsmöte och det går av stapeln lördagen 22 februari kl 12.00, på Murberget i Härnösand. Kallelse med dagordning kan du läsa här: Kallelse årsmöte Mittvävarna 2020.

I samband med årsmötet väljer vi ut tre alster från temat till vävmässan 2020: ”Vävda dynor och skärvor i skön förening”. Dessa skickar vi sedan till Riksårsmötet samt vävmässan. Så ta med ditt bidrag!

Föreningen bjuder på fika.

Väl mött!

Styrelsen

Vår stolthet över linets historik i vår region har gjort att vi valt bild på en linblomma. Mittvävarna planerar nu för fullt sommarens och höstens aktiviteter såsom inspirationsträffar, höstmöte på Murberget och kurs i bindningslära. Så fort vi har bestämt tid och plats kommer vi att uppdatera denna sida.

Styrelse 2020

Ordförande, Kristina Nylander
Vice ordförande, Kristina Wålsten
Kassör, Kirsti Wegelius
Sekreterare, Maria Björs
Ledamot, Ann-Catrine Henriksson

Suppleant, Margareta Holm
Suppleant, Margareta Gissberg

HemsidaKristina Nylander

Regionens medlemssida

På vår medlemssida finner du information endast för medlemmar.

Logga in till regionens medlemssida
Lösenord finner du i Solvögat

Bli medlem

Är du intresserad av vävning? Då är du välkommen att bli medlem i region ”Mittvävarna”.

Kontakta oss per mail: Kristina Nylander

Våra reportage

Inspirationsträff i Sundsvall 2019

Mittvävarnas inspirationsträff i Sundsvall den 31 januari 2019

Läs mer

Årsmöte 2018

2018-03
Årsmöte och inspirationsträff med Mittvävarna

Läs mer

Länkar