Färga en varp – Marjas sjal
8 september, 2018
Finnvävkurs 2018
9 september, 2018

Siv Liljeqvist, C-uppsats i etnologi om dopdräkten

08_Viv_Sivs-Åsa_dopkl_300x300

8 sept 2018
Siv Liljeqvist, Vi Vävare i Skåne, har skrivit sin C-uppsats i etnologi om dopdräkten …

.. i ett kulturanalytiskt perspektiv och menar att dopdräkten är ett speciellt föremål som inte påverkas av den konsumtionskultur som vi i lever i. Dopdräkten syns inte i reklamen, den är inte känslig för modets växlingar på samma sätt som en bröllopsklänning. Siv berättar att traditionerna i sig kan vara något som ger styrsel i tillvaron. De stärker en identitet och tillhörighet som är viktig när man bildar en ny familj.  Och att se barnet i en speciell dräkt ger förväntningar inför den stundande ritualen, menar Siv.
Läs Sivs C-uppsats här.