Årets vävare i Vi vävare i Skåne

Årets vävare 2018

Årets vävare 2016
Lillemor Johansson

Lillemor Johansson ram 300x300

Foto: Tove Zadio Karlsson

Motivering:
För mångåriga utvecklande och bestående insatser i vävningens tjänst.

Det är svårt att kort sammanfatta Lillemors omfattande insatser för vävningen.
På 1970-talet arbetade hon en period i Sydafrika. Senare knöts hon till Vävstolsfabriken i Glimåkra. 1982 gav hon ut den mycket uppskattade och använda boken “Opphämta och damast”. Samma år startade hon tidskriften “Vävmagasinet”, en tidskrift som hon ansvarade för fram till 2003. På 1980-talet startade de årliga Vävdagarna i Glimåkra. På 1990-talet tog hon initiativ till Svenska Vävstolsmuseet i Glimåkra. Där har det sedan dess anordnats uppskattade kurser och textila utställningar.
Priset var en specialtillverkad skyttel med ingraverade initialer samt ett diplom med motivering till utmärkelsen. Skytteln är tillverkad av Bror Andrén, Ängelholm.

Årets vävare 2015
Annika Söderström

Vavare-skane A Soderstrom 2015 300x300

Foto: Tove Zadio Karlsson

Motivering:
För sitt arbete med att levandegöra textila konstverk och en idog strävan efter att ständigt utveckla det textila uttrycket

För fjärde året i rad korades Årets vävare. Det blev en av regionens yngre medlemmar Annika Söderström som belönades med utmärkelsen.
2015 tilldelades Annika gesällbrev i vävning och belönades då också med lilla silvermedlajen. Bidraget var en bildväv “Tuppen” i tuskaft med snärj- och plockteknik. Detta är en teknik som Helena Hernmarck utvecklat och använder. Annika tillhör gruppen Nordic Tapestry som väver i Helena Hernmarcks anda.
Annika har medverkat i alla utställningar som Nordic Tapestry haft från 2011 tills idag. Nästa utställning blir på Halmens hus i Bengtsfors under perioden 4 juni – 28 augusti 2016.
Priset är en specialtillverkad skyttel med ingraverade initialer samt ett diplom med motivering till utmärkelsen.

Årets vävare 2014
Gunvor Johansson

Vavare-skane G Johansson 2014 300x300

Motiveringen:
För sitt sätt att synliggöra, förmedla kunskap om och visa på modern användning av de gamla skånska konstvävnadsteknikerna.

Under en följ av år har Gunvor lett kurser i skånska konstvävnadstekniker. Vid Hemslöjdens jubileumsutställning VÄV på Nordiska museet 2012 visade hon både exempel på skånska konstvävnader och hur de tillverkas i vävstol. Under utställningen ”Himmelskt vackert” på Klostret i Ystad hade hon satt upp tre vävstolar avsedda för rölakan, krabbasnår och halvkrabba. Som förlagor fanns nykomponerade mönster avsedda för nutida föremål. Där byttes flera av våra medlemmar till och vävde till glädje för besökarna. Vid senaste årsskiftet togs vävstolarna bort för att ge plats för en ny utställning. Utställningen ”Himmelskt vackert” hänger kvar under hela 2015.
Priset för Årets vävare är en specialskyttel med ingraverade initialer samt ett diplom med motivering till utmärkelsen.

Årets vävare 2013
Maria Ahlberg

Vavare-skane M Ahlberg 2013 300x300

Vid vårt årsmöte 2014 utdelades för andra året i rad utmärkelsen ”Årets vävare” till en medlem. Detta år blev det Maria Ahlberg. Utmärkelsen består av ett diplom och en handgjord vävskyttel av syren och rönn.
Motiveringen till utmärkelsen löd: ”För sitt sätt att ta till sig och utveckla en unik teknik som grund för bildskapande, presenterad både nationellt och internationellt.”
Maria är en av deltagarna i textilformgivaren Helena Hernmarcks kurser där gruppen fått lära sig en unik vävteknik och utveckla den i bildskapande. Kursdeltagarna bildade först en grupp kallad ”Team Hernmarck” som senare visat upp sina vävnader på olika utställningar. Sommaren 2012 ställde gruppen ut i USA tillsammans med Helena Hernmarck på America Sverige Institutet i Minneapolis. Senaste sommar har vi kunnat njuta av gruppens utställning ”Textilt på Menyn” på Allé vid Svinaberga, Österlen. Årets utställningsort är Tällberg i Dalarna. Från 2013 kallar sig gruppen ”Nordic Tapestry”.
I januari 2014 blev Maria vald till månadens konstnär i Vellinge kommun.

Årets vävare 2012
Elsa Persson

Vavare-skane E Persson 2012 300x300

Vid vårt årsmöte den 2 mars blev Elsa Persson Årets vävare. För första gången belönades en medlem med utmärkelsen.
Det blev Elsa Persson som premierades för sin damastvävning.
En av Elsas damastdukar fanns exponerade på Nordiska Museet under sommarens hemslöjdsutställning. Två dagar i juli var Elsa där och demonstrerade damastvävning.
Motiveringen var följande:
”För sitt sätt att utveckla, synliggöra och föra damastvävningen vidare, samt att generöst visa upp och dela med sig av sitt kunnande.”
Ordförande Anne Mårtensson överlämnade diplom och en personligt utformad vävskyttel.