Månadens väv April 2024
1 april, 2024
Årsmöte med Sashiko hos Sydostvävarna
5 april, 2024

Värmland Dalsvävarnas Årsmöte 2024

Vavprov 2024

16 Mars hade Värmland Dalsvävarna årsmöte i Frykstastastugan, Kil.

Vi inledde med att hälsa alla välkomna och en kort presentation då vi har en del nya medlemmar som ännu inte känner varandra. Verksamhetsplanen gicks igenom och det kom upp önskemål på flera aktiviteter från medlemmarna som vi i styrelsen tillsammans med medlemmarna kommer att gå vidare med. Val av ordförande, styrelse och revisor innebar att samma personer kvarstår även 2024 (och tre ledamöter även 2025).

Vid en översikt av våra medlemmar ser vi att ca hälften har gått med i föreningen efter år 2020 och att vi sista tiden fått ca 10 nya medlemmar varav en stor del i samband med FÅRfesten. Det kan vara ett ökat intresse för vävning som börjar synas och det kan även bero på att vi blivit mer synliga i sociala medier. Vi är nu 85 medlemmar (mars 2024). GDPR sätter ju stopp för spridning av medlemslistor men det finns ett fortsatt önskemål att få kännedom om varandra för ”lokalt” erfarenhetsutbyte och ex, samåkning till aktiviteter. Vi har ju långa avstånd i vår region. Det beslutades om att vi ska starta en facebookgrupp. Den ska vara ett komplement till den som redan finns för oss alla medlemmar i Riksvävarna med syfte att i första hand lära känna varandra i vår region.

Efter årsmötet var det dags för Landgång och kaffe. Vi fortsatte sedan med att prata om medhavda vävar både eget vävda och äldre textilier. Det var intressant att ta del av historiken och att fundera på hur t.ex. specifika mönster spridits. Vi tittade även på de vävar som tagits fram och vävts i småvävstolar till föreläsningen på FÅRfesten. Det blev mycket trevligt ”vävprat” innan det var dags att avsluta för dagen.