Nedan presenteras dokumentation som stöd för regions medlemsregisteransvarig inom Riksvävarna.
Denna sida ska därför inte spridas utanför kretsen av Riksvävarnas medlemsregisteransvarig.

Dokumentation

Presentation av processen Digitalt medlemsregister här

Dokumentet Digitalt medlemsregister, region visar hantering av registret i webbapplikationen. (uppdaterad 2022-01-29)

Dokumentet Exportera lista till Excel visar hur du steg för steg importerar listan med medlemmar till excel samt gör sortering efter eget önskemål.

Etikettutskrift – via Excel – Word visar utskrift av adressetiketter.

Massutskick via E-post med hemlig kopia Vid massutskick av e-post ska de alltid skickas som Hemlig kopia för att förbättra säkerheten och följa GDPR-policyn.

Inloggningsadress / Behörighet

Kontakta redaktor@riksvav.se