Kallelse och föredragningslista Årsmöte 2019
2 mars, 2019
Skärvor
13 mars, 2019

Urkul att kallfärga garn

Tre damer kallfärgar garn

Det här var urkul! Det sade Doris Ruth, en av nio medlemmar som tog chansen att prova på att kallfärga garn en lördag i slutet av februari.

Workshopen genomfördes i Blötbergsbodens lokaler i Blötberget utanför Ludvika. Åsa Andersson som äger Blötbergsboden instruerade först de nio deltagarna i hur man på ett enkelt sätt kan färga sina ullgarn med kallfärg. Sedan fick de själva färga hur mycket det ville.

På bilden: Från vänster Barbro Vadfors Noring, Margareta Pålar och Gunvor Leander. I bakgrunden skymtar Åsa Andersson

Text: Anna Östlund
Foto: Doris Ruth