Vävrunda i Sjuhäradsbygden 2019
2 mars, 2019
Urkul att kallfärga garn
10 mars, 2019

Kallelse och föredragningslista Årsmöte 2019

VÄRMLAND-DALSVÄVARNA
kallar till
ÅRSMÖTE söndag den 22 mars 2020 kl. 11.00
i Träfotere, Hyndboholm.

 

 

DAGORDNING

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Årsmötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för årsmötet.
 4. Val av sekreterare för årsmötet.
 5. Val av 2 protokolljusterare för årsmötet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
 7. Revisorns berättelse.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande för en tid av 1 år.
 10. Val av ledamöter för en tid av 2 år. Årligen väljs halva antalet ledamöter.
 11. Val av revisor och ersättare för en tid av 1 år.
 12. Val av valberedning.
 13. Val av 1 ombud och 1 ersättare till Riksårsmötet.
 14. Fastställande av verksamhetsplan.
 15. Övrigt.
 16. Mötet avslutas.

 

 

 

 

 

Vägbeskrivning:

Från söder: Rv 61/62 vid Bergvik, Rv 62 vid Ilanda. Tag vänster vid Grava kyrka mot Hyndboholm. Framme i Hyndbobolm titta efter en träskylt på höger sida där det står Träfotere. Sväng höger där och följ vägen.

Norrifrån: När du kör Rv 61, Tag Flygplatsavfarten mot Hyndboholm, sedan första till vänster, rakt över nästa korsning, under jvg-viadukten, ta sedan vänster och kör fram mot Hyndboholm, titta efter en träskylt på höger sida där det står Träfotere, sväng höger och följ vägen.

 

 

Anmälan till Birgitta på birgitta.lekvattnet@telia.com, tel. 0704-13 49 47, 0560- 50919.

Anmälan senast den 17 mars 2020, så vi vet hur mycket smörgåstårta det går åt.