Välkommen till redaktörernas hemsida!

Innehåll för hemsideredaktörer inom Riksvävarna.
Denna sida ska därför inte spridas utanför kretsen av redaktörer.
OBS!! att filmerna är anpassade för Riksvävarnas redigeringar i administratörsverktyget WordPress.

Inloggningsadress för administration av hemsida.

https://www.riksvav.se/kalbynet/

Riksvävarnas redaktör och support

redaktor@riksvav.se

Instruktioner

Redigering bilder
Alla bilder som presenteras på hemsida är lämpligast om de översändes oredigerade till redaktör för att redigeras till format enl nedan. Avsändaren skickar med fördel tunga och många bilder via WeTransfer, se instruktion här
Stor bild över sidans bredd ska vara i storlek 1400x420px.
Bilder startsida och Månadens väv ska vara i storlek 600x600px.
Övriga bilder till reportage eller annat ska vara i storlek 300x300px.
Instruktionsfilmen visar redigering i ett online program som inte behöver installeras på datorn med adress: https://pixlr.com/editor/?loc=sv
Speltid: 6:00

PDF till mediearkiv – ta bort
Denna instruktionsfilm visar hur du lägger in – tar bort, länkar PDF-fil eller ett dokument som ska vara åtkomligt på en hemsida.
Speltid: 3:23

Skapa – ta bort Inlägg
Film visar hur du Skapar, redigerar och tar bort Inlägg på hemsida.
Inlägg används mestadels till EN artikel, ex.vis ett reportage om en träff, kurs eller utställning.
Speltid: 7:21

Skapa – Redigera sida
Filmen visar hur Skapa – Redigera sida på hemsida.
Sida används till för att presentera och sammanhålla flera rubriker/områden inom regionen.
Ta bort Sida görs på samma sätt som i instruktionsfilmen Inlägg.
Speltid: 5:12

Evenemang / Evenemangskalendern 
Film visar uppdatering om evenemang/aktiviteter.
Evenemangskalendern används till att presentera aktiviteter inom Riksvävarna eller evenemang där vi medverkar i större omfattning.
Evenemangskalendern är ett gratis tillägg i administrationsverktyget WordPress. I och med att det är gratis kan inte höga krav ställas. Aktiviteter och arrangemang läggs in och besökare får söka efter bästa förmåga eller bläddra via månaderna.
Speltid: 6:35