Digital föreläsning Att väva med lin med Marie Ekstedt Bjersing

Arrangemanget har region Uppland Sörmlands vävare anordnat. Alla riksvävarnas medlemmar är välkomna att delta. Anmälan måste göras före den 3 februari. Regionerna skickar ut den digitala anmälningsblanketten till sina lokala medlemmar i början av 2024.