Vi säger välkommen till Margareta
6 augusti, 2017
Julgröt 2016
6 augusti, 2017

Visa mig Jämtlandsdräll

2016
Vårt första möte med föreningen för hösten

började egentligen med ett styrelsemöte. Vi bjöd in medlemmar från Linföreningen för att se om ett samarbete skulle vara genomförbart. Det blev en mycket intressant diskussion och vi beslöt att stötta varandra, vilket kan vara bra då vi bägge är små föreningar som försöker hålla hantverket vid liv. Dessutom bjöd vi in vår hantverkskonsulent Ingela Fredell som kom med många inspirerande ideer. Vi beslöt att till uppmaningen om  att modernisera ett gammalt vävsätt till en mera modern stil så valde vi jämtlandsdräll.

Vid mötet med medlemmarna hade vi en trevlig kaffestund där vi pratade av oss. Därefter tittade vi på prover på textilier i just jämtlandsdräll som medlemmarna tagit med sig.
Det var dukar, kuddar, gardiner och  prover på Hannas fina bårtäcke.

Vi delade upp oss i grupper och pratade om vad vi skulle satsa på.

Där kom det fram många intressanta vävar. Vi enades om att vi på nästa möte ska besluta oss för igångsättning.
Roligt hade vi i alla fall.

Vid penna och kamera
Solan