Mat och Hantverksmarknad i Strömsund 20-21 augusti 2022
20 augusti, 2022
En gemensam utflykt till Sara Kulturhus
31 augusti, 2022

Medlemsbladet nr 2 2022 – Från och med nu går vi digitalt!

Ordföranden har ordet – Digitalt medlemsblad öppnar nya möjligheter

Nr 2 2022 var Västerbottenvävarnas sista tryckta pappers-exemplar av vårt medlemsblad.

Portokostnader tillsammans med en allt mer digital verklighet har gjort att vi från och med 2023 kommer att använda vår fina hemsida ännu mer samt gå över till nyhetsbrev via epost. Styrelsen har funderat kring detta ett tag och vi kan inte längre motivera att använda så stor del av våra medlemsavgifter till att skicka ut medlemsbladet, utan vill hellre satsa på föreläsningar och medlemsaktiviteter. De fåtal medlemmar som ännu inte skaffat epost kommer att få ett utskrivet nyhetsbrev hemskickat via post. Om du absolut vill ha information på papper ändå, ordnar vi det. Kontakta oss på vasterbottensvavarna@riksvav.se, eller redaktören Gunnel Grelsson, Tel. 070—600 14 41.

Jag hoppas att ni medlemmar ska se denna förändring av medlemsbladet som en satsning på er, för det är vad det är. Något jag brinner för är medlemsnytta, d.v.s. att vi i styrelsen och jag som ordförande ska verka för att ni som medlemmar i Västerbottensvävarna ska få ut så mycket som möjligt av ert medlemskap. Vi hoppas också genom att lägga mindre tid på medlemsbladet kunna lägga mer tid på att kunna skriva om vad som händer hos oss i Riksvävarnas tidning Solvögat som ni alla får hem.

Jag är alltså sedan mars nyvald ordförande för Västerbottensvävarna och det var efter en del övertalning jag tackade ja till posten. Jag tar alltså över efter Gunnel Grelsson som gjort ett fantastiskt jobb både lokalt i vår förening och på riksplanet. Att fylla de skorna kommer inte bli lätt.

Vem är då jag. Jag bor utanför Skellefteå i Tjärn och jobbar inom industrin med el samt driver ett deltidjordbruk ihop med min man. Har vävt i nästan 20 år och är medlem i Bergsbyns vävstuga. På bilden ser ni mig på en av mina favoritplatser, d.v.s. i naturen i vårsolen med skidorna under fötterna med en mössa av egenvävt tyg på huvudet.

Lina Lindén
Ordförande

Text: Lina Lindén. Redigering Sara Kalucza, Foto Lina Lindén.