Vävträff i Rosvik 18 november
19 november, 2018
Indigo i väven -18
26 november, 2018

Mattvävkurs juli -18

Under tre dagar i somras gick jag på vävkurs tillsammans med ca tio andra. Ämnet var olika tekniker på att väva mattor, kursen arrangerades av Sydostvävarna och hölls i Nybro. Ledare var Solveig Svensson som delade med sig, inte bara av vävnotorna vi behövde, utan också av detaljkunskap när det gäller att sätta upp en väv, kontrollera allt i vävstolen, och själva vävningen. Bl.a. följde vi en checklista med punkter som gick igenom allt väsentligt innan vi började väva. Hon flög omkring och stöttade och tipsade oss alla. Tio vävstolar användes och det fanns sex olika sorters vävar uppsatta. Trots att kursen bara var på tre dagar hann många av oss prova de flesta sorterna.

Den första väven jag använde var omtrampad kypert i vanlig bomullsmattvarp och detta var en teknik jag sett fram emot att lära mig. Man solvar för vanlig kypert på fyra trampor, men sen:
• Ett inslag som vanligt på trampa 1.
• Nästa inslag träs bara halvvägs på trampa 2, ta upp skytteln.
• Byt till trampa 3 och fortsätt resten av inslaget.
• Ett inslag som vanligt på trampa 4.
• Trampa 3 halvvägs med inslaget, men förskjut ett par trådar åt höger eller vänster för att få en diagonal,
• Byt till trampa 2 och fortsätt inslaget.
Upprepa.

En ganska rolig utmaning var det att sitta två vid samma vävstol och väva samtidigt på varsin varp. Det gällde att vara överens om när det skulle trampas om och när bommen skulle slås. Ett par gånger var den andres händer i farozonen, men för det mesta funkade det bra för mig och C, som jag jobbade bra ihop med.

Dubbelbindning fanns i två sorters solvning för att vi skulle se skillnaden i resultat. Det är roligt att väva rutigt och blir stadigt och tjockt eftersom det är två inslag ligger på varandra. Det ena syns på ena sidan och vänder man på mattan syns det andra.

Sen övergick jag till att väva gåsögon på linmattvarp. Först ”vanliga” gåsögon med bara ett slags inslag hela tiden. Sen inslagsförstärkta gåsögon som ger en mycket tydligare effekt genom att man, mellan varje vanligt inslag gör ett inslag med varpgarnet i tuskaftskäl. Den tredje varianten var motsatstrampad gåsöga som bygger på att man har två jämntjocka inslag av två olika färger. Det blir tjockt och rejält, och väldigt snyggt. Solveig hade med en trampordning som gav lite busiga gåsögon, lite utdragna. Det krävdes koncentration för att hålla koll på var man var i trampordningen.

Till glesripsen i bomullsmattvarp hade Solveig vävt en mycket inspirerande provbit som utmanade mig att testa både slarvtjäll, kvistrand och variationen mellan att bara ha inslag av mattrasa eller att ha vartannat inslag med mattvarp. Alla mina gula slarvor får symbolisera citronfjärilar på en blommande sommaräng.

Mycket nöjd med lärdomarna och nya bekantskaper cyklade jag hem med mina provvävar efter den tredje och avslutande dagen. Konstaterade att kurs alltid ger sån mersmak – det finns alltid mer man vill hinna med, mer man vill testa, mer man vill lära sig. Stort tack till ledare, till arrangör och till övriga deltagare.

Text: Birgitta Gillsjö
Bilder: Birgitta Gillsjö och Monika Carlsson