Rapport från Vävcafé på zoom
7 maj, 2023
Årsmöte och “Mattor Mattor Mattor” 2023
13 maj, 2023

Pressmeddelande – Guldskytteln 2023

11 maj 2023
Årets Guldskyttel tilldelades i år Kerstin Lovallius.
Guldskytteln delas ut vartannat år vid Riksvävarnas Riksårsmöte.En utmärkelse av hög dignitet inom textila kulturkretsar.
Årets Guldskyttelutnämning går till Kerstin Lovallius.

Juryns Motivering
Kerstin Lovallius har undervisat i vävning på yrkesvävarutbildningen inom KomVux. Hon håller också kurser i mer avancerade vävtekniker både i Sverige och utomlands.
Kerstin Lovallius har med sina kurser och böcker inspirerat många vävare. Kerstin är den person som lärt ut många ovanliga vävtekniker. Som medförfattare i boken ”Väv gamla glömda tekniker” beskrivs hur man inreder sin dragrustning för att kunna väva andra tekniker än damast och opphämta. Och det är den enda bok på svenska som tar upp detta. Kerstin har också haft många kurser med Dragsnörena som är en förening för damastvävare i Sverige. Kerstin är en inspirerande och entusiasmerande person och hennes kunskaper har förmedlats till många hängivna handvävare.
Kerstin uppfyller mer än väl alla kriterierna för Guldskytteln 2023

Juryn har bestått av: Eva Carlborg, Lisbeth Granlund, Gunvor Johansson, Charlotte Hellsten Husman

För mer information, kontakta
Ordf. Eva Hannerz, tfn 070-728 51 25, e-post ordforande@riksvav.se
Juryns ordf. Charlotte Hellström Husman, tfn 076 526 94 71, e-post charlotte.hellsten-husman@regionstockholm.se
Mer om Guldskytteln finns på vår hemsida www.riksvav.se/guldskytteln/.
Riksvävarna är en ideell, oberoende förening för alla som är intresserade av handvävning. Riksvävarna verkar för att vävkunnigheten förnyas och bevaras samt sprider information om handvävningens betydelse både historiskt och i nutid.