Gyldskytteln är formgiven och tillverkad av Bror Andrén

Guldskytteln

Riksföreningens GULDSKYTTEL delades ut för allra första gången vid riksårsmötet 2013. Ulla Cyrus-Zetterström blev den första att ta emot Guldskytteln.

GULDSKYTTELN delas ut vartannat år och utmärkelsen består av Riksföreningens GULDSKYTTEL. Den delas ut till en vävare som på ett särskilt sätt visat sig framstående. Guldskytteln är ett hederspris och består av en guldfärgad skyttel.

Se fakta om utmärkelsen längre ned på sidan.

Guldskytteln 2017
Lillemor Johansson

Guldskytteln-2017-600x600

Juryns motivering:
Lillemor Johansson är en värdig pristagare av Guldskytteln. Hon har på många sätt verkat både nationellt och internationellt för handvävningen. Generöst har hon delat med sig av sina kunskaper, utvecklat vävtekniker och redskap men också arbetat med nyskapande vävning. Lillemor har också verkat för att bevara vävningen med en viktig del av vårt kulturarv.

Lillemor startade tidningen Vävmagasinet och även Förlags AB Vävhästen, som via böcker och tidningar har inspirerat alla oss vävare under mycket lång tid. Hon har också varit med och startat Vävmässan, den enda europeiska mässa med fokus på vävning. Lillemor har varit initiativtagare till öppnandet av ett Vävstolsmuseum i Glimåkra som varje år har flera utbildningar och kurser i vävning. Många är vi som har mött Lillemors glada tillgivna sätt och fått ta del av all hennes kunskap.

Lillemor uppfyller mer än väl kriterierna som pristagare av 2017 års Guldskytteln.

Guldskytteln 2015
Mariana Eriksson

Guldskytteln-2015-600x600

Juryns motivering:
”Mariana Eriksson, Knivsta, är en värdig pristagare av Guldskytteln. Mariana har under hela sitt liv varit en god ambassadör för vävningen, både i sin yrkesroll och på sin fritid. Mariana har som vävlärare och som lektor i vävning, inom textillärarprogrammet och ämnet textilvetenskap vid Uppsala Universitet inspirerat många studenter.
Mariana är en god pedagog och har skrivit flera vävböcker, både själv och tillsammans med medförfattare. Mariana har en gedigen grund i vävteorin och är en fantastisk inspiratör som delar med sig av sin kunskap och jobbar för att vävningen ska leva vidare. Hon är inte främmande för otraditionella material eller att tänka nytt vad det gäller teknik. Genom att väva användbara saker vill hon locka yngre att börja väva. Mariana har haft ett stort engagemang och flera uppdrag inom Vävlärarföreningen, (nuvarande Riksföreningen för handvävning) och Svenska Vävrådet. Som föreläsare, kursledare och författare är hon känd över hela Sverige.
Juryn anser att Mariana mer än väl uppfyller samtliga kriterier för att utses som pristagare av 2015 års Guldskyttel.”

Guldskytteln 2013
Ulla Cyrus-Zetterström

Guldskytteln-2013-600x600

Juryns motivering:
Ulla Cyrus-Zetterström har ägnat hela sitt liv åt vävning och redan tidigt på ett självständigt sätt. Som ledare för Väfskolan i Borås 1945-1976 har hon utbildat och inspirerat generationer av blivande vävare. Hennes tekniska begåvning kom till sin rätt då hon utvecklade kontramarsch-vävstolen, som fortfarande tillverkas i Öxabäck. Hennes Handbok i Vävning, vars första upplaga kom ut 1949, har varit och är en oumbärlig uppslagsbok för vävare. Hennes forskning om gamla vävnader från Kina och Europa har haft stor betydelse för utvecklingen av bindningstekniker och mönster i industrin och inom handvävningen. Ulla har generöst spritt sitt kunnande genom föreläsningar både i Sverige och utomlands. En mer värdig mottagare av guldskytteln är omöjligt att finna.

Fakta om
GULDSKYTTELN

Kandidater
Förslag till kandidater lämnas av riksstyrelsen, region eller medlem. Kandidaterna med  kvalifikationer beskrivs av förslagsställarna skriftligt i fri form.

Den som föreslås

 • har ej tidigare fått Guldskytteln.
 • är  verksam i Sverige.
 • behöver inte vara medlem i Riksföreningen för Handvävning.

Jury
Juryn utses av riksstyrelsen. Juryn arbetar ideellt. Beslut om vem som tilldelas guldskytteln fattas av juryn och kan inte överklagas. Juryns val och motivering hålls hemligt tills priset delas ut.

Juryn består av ett udda antal medlemmar varav

 • minst en representant från styrelsen för Riksföreningen för Handvävning.
 • minst en person med bred kunskap om vävningen i Sverige och stort kontaktnät.
 • minst en person med god formell förankring i hemslöjdsrörelsen.

Utöver ovanstående utser riksstyrelsen en administratör för arbetet.

Kriterier som förslagsställare och jury bör ta hänsyn till

 • Arbetar självständigt inom handvävningen med nyskapande eller med att bevara kulturarvet.
 • Har uppvisat förmåga och vilja att utbilda eller på annat sätt dela med sig, inspirera och entusiasmera.
 • Förnyar och utvecklar tekniker, redskap, material eller formspråk.
 • Medverkar aktivt till att öka exponeringen av vävning.
 • Är en ambassadör för vävningen i Sverige.

Ingen lär uppfylla alla kriterier och de kan också ges olika vikt.
Det är juryns uppgift att väga kandidaternas meriter mot varandra.

Utdelning
Utdelningen sker vartannat år vid riksårsmötet för Riksföreningen för Handvävning.