Årsmöte 2019
2 april, 2019
Medlemsmöte på Norra station 10 april
11 april, 2019

Pressmeddelande – Guldskytteln 2019

TinaIgnell02009_ML_576x600

Väver av lust!

Guldskytteln delas ut vartannat år vid Riksvävarnas Riksårsmöte. En utmärkelse av hög dignitet inom textila kulturkretsar.
Årets Guldskyttelutnämning går till Tina Ignell, en vävare som ”väver av lust, kan helt enkelt inte sluta. Det finns alltid en ny väv i tanken, något att längta till. Möten mellan trådar. I nära på det oändliga.”
Så inleder hon sin senaste bok, denna fantastiska och otroligt inspirerande vävare., denna fantastiska och otroligt inspirerande vävare.
Juryns motivering är att ”Tinas betydelse för handvävningen i Sverige är enorm. Tina som person är en outtröttlig upptäcktsresande bland vävar och vävare. Hennes nyfikenhet tycks outsinlig. Vävningens alla aspekter, material och tekniker är för henne lika viktiga.
Varje nummer av hennes tidning “Vävmagasinet” är lika överraskande, intressant och vackert. Vävmagasinet är helt enkelt en nödvändig kunskaps- och inspirationskälla för alla vävintresserade, inte bara i Sverige. Den ges ut både på engelska och tyska och har en trogen och stor läsarskara i fler än 30 länder runt om världen. Dess internationella spridning är utan motstycke jämfört med andra svenska facktidskrifter. Och upplagan ökar ständigt!

Dessutom är hon ordförande i Svenska Vävrådet och medgrundare till Svenska Vävakademin 2017.

Hon har en gedigen bakgrund, både inom vävning och journalistik. I elva år var hon anställd som Hemslöjdschef på Östgöta Hemslöjd och hon har gett ut en rad böcker om vävning.

Tina är helt enkelt unik. Hon är en passionerad väventusiast som med råge uppfyller alla kriterier för Guldskytteln 2019.”

Tina Ignell får utmärkelsen söndagen den 7 april vid en mottagning kl. 11.30 – 12.00 vid Riksårsmötet i Uppsala.
Otroligt hedrande – att det kommer just från er, från vävarvärlden – av vävare! är Tinas spontana kommentar till utmärkelsen.
Detta är tusen gånger finare än alla Guldbaggar i världen!

För mer information, kontakta
Ordf. Eva Hannerz, tfn 070-728 51 25, e-post ordforande@riksvav.se
Juryns ordf. Charlotte Hellström Husman, tfn 076 526 94 71, e-post charlotte.hellsten.husman@stockholmslansmuseum.se
Mer om Guldskytteln finns på vår hemsida www.riksvav.se/guldskytteln/.
Riksvävarna är en ideell, oberoende förening för alla som är intresserade av handvävning. Riksvävarna verkar för att vävkunnigheten förnyas och bevaras samt sprider information om handvävningens betydelse både historiskt och i nutid.