Vävträff i Rosvik 18 november 2023
19 november, 2023
Tema handdukar – träff 3 den 16 november 2023
23 november, 2023

Zoomföreläsning 10 oktober 2023 Hampa, Git Gkoglund

Git Skoglunds bok Hampa, det vita guldet.

18 oktober 2023

Den 10 oktober hade Uppland-Sörmlands Vävare möjlighet att få delta i Git Skoglunds föreläsning om Hampa. Det var en mycket intressant föreläsning.  Git tog bland annat upp att hampan var tvåkönad. Hon- och hanplantor odlades var för sig, de hade olika höjd och olika mognadstid. De hade också olika användningsområden.

Hampaodling har haft stor betydelse för textiltillverkning i Sverige under lång tid. Oftast har lin- och hampa-odling skett parallellt då de kräver olika odlingsbetingelser men bereds på ett likartat sätt. Hampaframställning är dåligt dokumenterad genom tiderna genom att det varit ett kvinnoarbete som sällan hade ett ekonomiskt värden för gården.

Förutom boken Hampa, det vita guldet har Git Skoglund skrivit boken Cannabis Textiles som jag ser fram emot att läsa.

Maria Kronander