Riksvävarna 30 år
17 april, 2021
Grattis Ulla Berglund Brasch Årets Vävare 2021
20 april, 2021

Några ord om kursen i bindningslära våren 2021

09-finnvav_600x600

19 april 2021

Efter programmet för våren skickats ut fylldes kursen snabbt med deltagare.

Vid det första av två kurstillfällen gick jag igenom grundbindningarna, hur man skriver en vävnota, ritar ett partimönster och beräknar garnåtgång. Därefter var min tanke att deltagarna, tillsammans med mig, skulle bestämma innehållet för nästa tillfälle. Detta blev en spretig presentation, där jag gick igenom inställningsberäkning av en väv, beredning av ylletyger, vad gubbatäcken är och hur man väver finnväv. Min personliga utvärdering av kursen är att det finns efterfrågan på denna typ av kurser, men att innehållet i det här fallet blev för splittrat.

Ett stort tack till alla deltagarna, som visade intresse och kom med frågor samt uppmuntrande ord till mig som ny i ”lärarrollen” är!

/Anna Sjögren

09-grundbindningarna_600x800