Glimtar från min vävstol. Del 1
8 februari, 2021
Glimtar från min vävstol. Del 2
14 februari, 2021

Ny digital Vävgrupp på distans i Norrbotten

2021-02

Handvävare i Norr har startat sin fjärde Vävgrupp på distans och den här gången är temat “Ännu fler Kukkoladrällar”.

Gruppen består av 17 glada medlemmar från Kiruna i norr till Falun i söder. Att delta i en Vävgrupp på distans är ett mycket trevligt sätt att väva tillsammans. Vi resonerar kring temat, ger goda råd och stöttar varandra. Den här gången har vi utmaningen att vävträffarna måste ske digitalt tills Corona-läget förbättrats eller tills gruppen blivit vaccinerad.

Vävgruppen på distans med tema “Ännu fler Kukkoladrällar” hade sin första trevliga digitala träff tisdagen den 9 februari via Zoom och här deltog hela 14 av gruppens 17 medlemmar. Några i gruppen har redan färdiga planer på vad de ska väva, några andra grubblar över garnkvaliteter och flera andra velar mellan olika trevliga projekt. Riktigt spännande! Nästa digitala träff infaller tisdagen den 16 mars.