Resa till Tammerfors Hantverksmässa 2018
7 december, 2018
Vi gör pappersblommor 2018
12 december, 2018

Inspirationskväll Temat 2018

Inspirationskväll Temat 2018

Vi träffades på Hemslöjdens hus i  Jönköping.
För att komma igång med  tankarna  kring temat och väven.
Mycket uppskattat och många nya idéer kom fram.
Läs mer