Textilfest i Skellefteå
11 april, 2023
Restgarnsvävning
18 april, 2023

Dubbelväv/finnväv/ryssväv: teknikgenomgång och föreläsning.

14 april 2023
Den 16 februari 2023 fick vi lyssna på Anna Sjögren …

…som visade hur man kan väva dubbelväv/finnväv.
Förevisningen var helt och hållet digitalt och visades via Zoom. Det var stor anslutning med 31 personer.

Anna hade lagt upp det mycket pedagogiskt med bilder som illustrerade hur hon trampade och växlade skäl. Det var mycket informativt med plats för frågor och alla kände sig mycket upplyfta när visningen var slut.

Därefter följde en föreläsning där vi fick dubbelväven satt i ett historiskt perspektiv ända från 1500-talet. Ett föredrag som byggde på hennes senaste uppsatsarbete:
Den äldre Vasatidens egentliga konstvävnad – bruk och tradition av dubbelvävnader i 1500-talets Sverige.

Tack Anna Sjögren för en mycket lärorik och intressant visning.

Dubbelväv = dubbla trådsystem

En vävnad bestående av två fullständigt skilda vävlager där mönster bildas
genom manuell styrning med spröt eller sticka varmed bestämda
delar av det ena lagret fås att byta plats med det andra.

Båda lagren i tuskaft

Dubbla varpflätor
Dubbla varpflätor
Tre trampor sänks
Tre trampor sänks
Skäl 1
Skäl 1
Skäl 2
Skäl 2
Skyttel
Skyttel
Inslag
Inslag
Vävt
Vävt
Plocka gult
Plocka gult