Årshjul, ett stöd i arbetet för regioners ordföranden och styrelser.

Arshjulet_ordforande_styrelse_1400x700_4

Januari

Februari

Mars

 • Årsmöte + Årets vävare vid aktualitet, se normalstadgar region
 • Ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse tillhanda Riks och hemsida
 • Konstituerande styrelsemöte
 • Solvögat nr 1, distribution till
  medlemmar 8-9 mars

April

 • Riksårsmöte
  PM inför Riksårsmöten  Ersättningsregler Reseräkning
 • Årsmötesprotokoll och verksamhetsplan sänds till Riks kassor@riksvav.se senast den 15 april och Hemsidan, sänds till regionens hemsideredaktör
 • Styrelsemöte med SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska – Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot
 • Deadline texter/material till Solvögat nr 2, 22 april, sänds till solvogat@riksvav.se

Maj – Juni

 • Styrelsemöte, ev info från Riksårsmöte
  Höstens aktiviteter
 • Ordförandekonferens, digital
 • Solvögat nr 2, distribution till
  medlemmar 14-15 juni

Juli

Augusti

 • Styrelsemöte
  Utvärdering genomförda aktiviteter

September

Oktober

 • Styrelsemöte, planering av vårens verksamhet
 • Deadline texter/material till Solvögat nr 4, 25 oktober, sänds till solvogat@riksvav.se
 • Fr.o.m 16 oktober: Uppmana medlemmar betala medlemsavgift för nästkommande år

November

 • Styrelsemöte
  * Aktivitetsplanering helår eller vårens verksamhet
  * Ev motioner till RÅM
  * Kontakta valberedning
  * Beslut inför 15 januari verksamhet
 • Ordförandekonferens, fysisk

December

 • Påminn om medlemsavgift för nästkommande år.
 • Solvögat nr 4, distribution till medlemmar 13-14 december
 • 15 december, skicka förslag på namn till valberedningen