30-logg_214x300

Glädje är:

 • att längta efter att väva
 • att se en väv växa fram
 • att färdigställa en produkt
 • att känna att den fyller sitt syfte
 • att med stolthet kunna utföra ett hantverk

Gemenskap är:

 • att lösa problem tillsammans
 • att dela med sig av idéer och erfarenheter
 • att umgås i vävningens tecken

Kunskap är:

 • förmågan att förstå sambanden mellan material, redskap, vävtekniker och vävprocessen och därigenom kunna framställa funktionella produkter.
 • förmågan att förvalta och utveckla ett kulturarv.

Kvalitet är:

 • förmåga och skicklighet att använda material eller råvaror med goda egenskaper som med en väl vald vävteknik genererarprodukter med högt värde som lämpar sig väl för sitt användningsområde.

Internt material
Inloggning krävs

30-årsjubiléet 1991 – 2021

Glädje – gemenskap – kunskap – kvalitet

Vi lyfter fram glädjen med handvävning.

 • Vi visar på den gemenskap som finns bland vävare.
 • Vi delar med oss av vår kunskap till varandra.
 • Vi belyser hur kvalitet och hållbarhet är en viktig del i handvävningen, både i process och färdig produkt.

De 30 åren firar vi vid en gemensam jubileumshelg 28 – 29 augusti i hela landet med aktiviteter för medlemmarna och allmänheten.
Jubiléet pågår från den 1 maj 2021 till 31 december 2022.
Aktiviteter av olika slag såsom utställningar, öppet hus i vävstuga eller egen vävkammare, synas på torg, museum, bibliotek etc. Pröva på vävning i stort som smått.
En jubileumslogotype som finns till vänster här på sidan är framtagen i samband med jubiléet och kommer att finnas på vimplar, bokmärke och dylikt.
Press och massmedia både regionalt och riks kontaktas för att marknadsföra föreningens jubileum.

Regionernas aktiviteter

I listan nedan kommer samtliga regioners jubileumsarrangemang och aktiviteter att presenteras när de har fastställts.

Regionerna arrangerar själva aktiviteter och arrangemang varför det kan skilja från region till region.

Håll koll på de olika arrangemangen nedan inom regionerna.

Region Norr

Västerbottensvävarna

Väv Jämt Här

Mittvävarna

Handvävarna i Dalarna Västmanland

Blekingevävarna

Vi Vävare i Skåne

Uppland-Sörmlands Vävare

Väv i Väst

Värmland-Dalsvävarna

Örebrovävarna

Östergötlands Handvävare

Gotlands Vävare

Handvävare i Jönköpings län

Sydostvävarna