Trissvävstol och kontramarsch – tematräff med Kerstin Lovallius via zoom den 2 maj 2024
12 maj, 2024

Korg kurs 2024 i Hemslöjdens Hus Jönköping

Helgen den 6 och 7 april höll Curt Bengtsson mästare i korg tillverkning,
en kurs hur du gör en Hedareds korg för 9 deltagare i Hemslöjdens Hus.
Material och verktyg fanns på plats, korgen är gjord av tall-spån (rötter).
Alla var koncentrerade till max, det krävdes kraft i fingrar och händer.
Det var väldigt pilligt, tidskrävande och svårt, men jätteroligt tyckte deltagarna.