Skaftväxling i Svartöstaden 29-30 oktober
31 oktober, 2021
Webcafé 24 november – UFO
3 november, 2021

Vävkafé

09-2021-11_bild-vävkafe_300x300

2 november 2021

Onsdagen den 20 oktober hade vi ett vävkafé inom region Uppland – Sörmland.
Cirka nio vävare deltog som berättade om sina vävprojekt och lite annat. Det var mycket trevligt att få dessa berättelser och vi ser fram emot fortsättningen. Vi kommer att fortsätta ha kafét via zoom med några månaders mellanrum.
Alla är välkomna.

/ Maria och Anna