RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

 GULDSKYTTELN

 

Riksföreningens GULDSKYTTEL delades ut för första gången vid riksårsmötet 2013.

Ulla Cyrus-Zetterström blev den första att ta emot Guldskytteln.

Mariana Eriksson tog emot Guldskytteln 2015

 

GULDSKYTTELN delas ut vartannat år och utmärkelsen består av Riksföreningens GULDSKYTTEL. Den delas ut till en vävare som på ett särskilt sätt visat sig framstående.

Guldskytteln är ett hederspris och består av en guldfärgad skyttel.

Fakta om utmärkelsen

2013
Ulla Cyrus-Zetterström >>

2015
Mariana Eriksson
>>

 

Guldskytteln

Guldskytteln är formgiven och tillverkad av Bror Andrén