Umeå till Hälsingland
14 augusti, 2016
Stockholm till Västergötland
10 oktober, 2016

Trasmattans dag i Västervik

Vi i norra delen av länet firade Sydostvävarnas 25-årsjubiléum med Trasmattans dag på Kulbacken i Västervik den 4 september. 

Vädrets makter var med oss och vi kunde på ett fantastiskt sätt exponera de över 70 mattor, som lämnats in av ett 25-tal väverskor. Arrangemanget skedde i samarbete med Kulbackens muséum, som hade öppet och där museipedagog Adam Norman höll två uppskattade föreläsningar om den textilfabrik, som fanns i Västervik på 1700-talet. Förutom att se och höra kunde man prova på att väva band eller traslöpare i bordsvävstolar.
Besökare kom i en strid ström hela dagen och uppskattningsvis besågs utställningen av över 200 personer. Många uppskattande ord fälldes både om utställningen och om föreläsningen.