Välkommen till Örebrovävarna

Program 2020

Årsmöte genomfört

Örebrovävarnas årsmöte genomfördes utomhus onsdagen den 17 juni vid Riseberga Klosterruin utanför Fjugesta. Styrelsen omvaldes utan ändringar. Efter årsmötet intog vi medhavt kaffe och smörgås sittande på ruinerna av klostersystrarnas matsal. Vi diskuterade bl a vårt deltagande i Örebro Konsthalls textila utställning med Närkekonstnärer under sommaren, och beslutade att delta med en liten vävstol med uppsatt väv och några medlemmar som väver och berättar för besökarna. Vi bestämde även att avvakta med höstens aktiviteter tills vi vet mer om Corona-smittans utbredning.

Trådräknarna i Nordals härad ”Resa i gamla handvävda textilier”

Vi avvaktar tills vi vet mer om Corona-smittans utbredning.

Textilanalys med Elsy och Siv från Trådräknarna

Vi avvaktar tills vi vet mer om Corona-smittans utbredning.

Styrelsen

Ordförande, Sun Thornér
Vice ordförande, Gunilla Larsholt
Kassör, Katarina Pettersson
Sekreterare, Ann-Charlotte Svärd
Hemsida, Marianne Larsson

Regionens medlemssida

På vår medlemssida finner du information endast för medlemmar.

Logga in till regionens medlemssida
Lösenord finner du i Solvögat

Bli medlem

Är du intresserad av vävning och bor i Örebro län. Då är du välkommen att bli medlem i region ”Örebrovävarna” inom Riksvävarna.

Kontakta oss per mail: Sun Thornér