Utställningen “Fyra årstider” i Oskarshamn
29 januari, 2017
Årsmöte 2017
25 mars, 2017

Årsmöte – 18 mars 2017

Sydostvävarnas årsmöte hölls i Allgunnen, med lunch på Aboda Klint.

Stämman gick lätt och bra utan konstigheter.
På eftermiddagen föreläste Adam Norman museipedagog på Kalmar Läns museum, på temat “En inblick i 1700-talets yrkesvävning”. I Västervik fanns på den tiden två vävfabriker och i Kalmar fanns en.
I Allgunnen fanns flera väverskor, dock ingen vävstuga, utan de vävde hemma. Till vår stora glädje hade de gjort en utställning till vårt besök, med många vackra vävnader av skilda slag. Det var mycket uppskattat, och vi såg att det var skickliga väverskor i bygden.
Vi har bestämt vilket tema vi i sydostvävarna ska ha till Rikstema Mångfald 2018. Rya. Ryor var väldigt vanligt i kustområdet och på öarna. De höll fiskarna och kustbefolkningen varma. Slit-rya var beteckningen på en mycket tät vävbotten och sedan ullgarn mycket mycket tätt. Det blev mycket varmt. Man hade ryasidan mot kroppen.

Text och bilder: Monika Carlsson