RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

REGIONER 

Våra regioner är tillsammans rikstäckande. I regionen bedrivs verksamheten med föreningsmöten, kurser, förläsningar mm.

Verksamheten i de olika regionerna varierar, allt efter medlemmarnas intressen och insatser. Här finns utrymme för nya medlemmar att påverka och medverka.

Genom att vara medlem stöder man föreningens arbete med att visa på handvävningens värde. Även den som inte själv väver är viktig. Tidigare erfarenhet av vävning och/eller intresse för det textila arvet och nutida utveckling är skäl nog att bli medlem i föreningen.

Kanske drömmer du om att en gång få sitta vid en vävstol och skapa din egen väv – i föreningen kan du hämta stöd och uppmuntran, vilket kanske gör att du kommer igång.

På regionsidorna finns informationen om vad som händer landet runt. Varje region ansvarar för sitt eget material.

 

 Regionkarta_2014

 

 

 

 

18   Handvävare i Norr
12   Västerbottensvävarna
04   Väv Jämt Här
13   Mittvävarna
03   X-Vävarna
01   Handvävarna i Dalarna Västmanland
11   Värmland-Dalsvävarna
15   Örebrovävarna
09   Uppland-Sörmlands Vävare
14   Väv i Väst
16   Östgötlands Handvävare
02   Gotlands Vävare
05   Handvävare i Jönköpings län
06   Sydostvävarna
07   Vi KronobergsVävare
17   Blekingevävarna
08   Vi Vävare i Skåne

 

 

Ordförandekonferenser, vad har vi sådana till?

En helg just när hösten övergår i vinter inträffar föreningens årliga Ordförandekonferens. Hit skickar alla regioner ett ombud som tillsammans under mycket trevliga former resonerar om aktuella frågor och föreningens mål och mening. Det är intensiva sammankomster med nya bekantskaper, många skratt och tänkvärda funderingar från landets alla hörn.

Ordförandekonferenserna innehåller information från riksstyrelsen om frågor som behöver nå regionerna på detta sätt. Mötet innehåller också stora och små gruppdiskussioner om viktiga och dagsaktuella vävföreningsämnen. Men även om frågeställningarna är kloka och väl förberedda så ägnas givetvis en stor del av tiden ändå åt de viktiga berättelserna från regionernas spännande verksamhet runt om i landet.
Slutknorren på Ordförandekonferenserna brukar vara någon spännande miniföreläsning eller ett inspirerande studiebesök som vi sen kan berätta om för våra regioner när vi kommit hem. Eftersom de flesta konferenser har hållits i Stockholm finns det oftast någon intressant utställning med vävanknytning på gång.
 
Jag har faktiskt deltagit i hela 10 konferenser (!) sen jag övertog ordförandeklubban i min trevliga hemregion Handvävare i Norr. För mig känns det mer och mer som att Ordförandekonferenserna är föreningens allra bästa forum för att skapa en vi-känsla mellan våra lokala kretsar. Här får man möjlighet att tipsa varandra om små (och stora) praktiska lösningar vid lokala träffar och här odlas många spännande kontakter mellan avlägsna regioner. Vi vävnördar, vävtanter och andra vanliga vävande medlemmar har stor nytta av dessa sammankomster.

Vid pennan 2014
Rose-Marie Lundberg Edström
Ordförande hos Handvävare i Norr