RIKSFÖRENINGEN FÖR HANDVÄVNING

Väv i vävstol

 

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING!

Som medlem tillhör man både sin lokala region och den rikstäckande föreningen.
Genom sitt medlemskap visar man på vikten av att vår handvävningstradition bevaras och utvecklas.

Man blir medlem genom att betala in medlemsavgiften 275 kr.
Familjemedlem 80 kr.
Ungdomsavgift (under 25 år), och för de som under minst ett år går vävutbildning: 100 kr.
Avgiften gäller kalenderår.
Bankgiro 5267-9941 eller plusgiro 480 94 56 - 9.
Ange namn, adress, postadress, telefon och ev e-postadress.

Om betalning görs via internetbank får alla uppgifter kanske inte plats.
Skicka då ett meddelande till kassor(at)riksvav.se med uppgifterna.

För medlemsavgiften får man för varje kalenderår fyra nummer av medlemstidningen Solvögat om inbetalning görs senast i januari. Betalas avgiften in senare är det inte säkert att vi kan tillhandahålla tidigare nummer av Solvögat.

Dessutom får man delta i aktiviteter av olika slag som anordnas dels av riksstyrelsen, dels av regionerna. Det kan vara allt ifrån resor utomlands till trevliga medlemsträffar.

Kom ihåg att meddela adressändring till föreningens kassör - kassor(at)riksvav.se.